Home / Tài Liệu - Slides / Tuần cửu nhật kính Thánh Martinô: Ngày thứ tám

Tuần cửu nhật kính Thánh Martinô: Ngày thứ tám

 

Tuần cửu nhật kính Thánh Martinô

 

Ngày thứ tám:

Phần thưởng Trọng Hậu Thánh Martinô De Porres

Được Hưởng Trên Thiên Đàng

(Anh em Học viện Đaminh Ba Chuông biên soạn) 

 1. Dấu Thánh Giá
 2. Hát Cầu Xin Chúa Thánh Thần
 3. Đọc Kinh Tin – Cậy – Mến và Kinh Ăn Năn Tội
 4. Hát : (theo ý mỗi ngày)

HÁT: TRÈO LÊN CAO SƠN      

ĐK: Trèo trèo lên, ai được trèo lên cao sơn Chúa. Ai được đứng trong thánh điện, đứng trong đền thờ.

1. Ấy là người vô tội có lòng thật thà trong trắng không mê đắm bả phù hoa, không man trá chẳng hề gian.

2. Ấy là người sống đạo, công bình tận tình bác ái. Coi ai cũng là anh em, yêu thương chẳng trừ một ai.

3. Ấy là người thánh thiện theo đường lành đường vị tha. Năng suy gẫm Lời Ngài ban, luôn tuân giữ luật Ngài ra.

4. Ấy là người chăm chỉ, công việc phận sự chu đáo. Chung công sức cùng toàn dân nhân sinh đắp bồi thật cao.

5. Ấy là người trông rộng, biết dùng mọi sự trần gian. Từ phương thế tìm vinh phúc cho ai vững niềm thiện tâm.

 1. Ca tụng nhân đức Thánh Martinô

Lạy Thánh Mác-tin rất quý yêu,

Xưa Ngài khiêm hạ sống đơn nghèo,

Nay ơn Chúa thỏa lòng mong ước,

Giữa tiếng hợp hoan chốn Thiên Triều.

Bên những mộng thường cõi thế gian,

Phù hoa danh vọng chốn giàu sang,

Quyết tâm vui sống đường khiêm hạ,

Hiến trọn tình yêu Chúa bình an.

Ban ngày phục vụ đến quên mình,

Đêm về khổ chế với hy sinh,

Suối đời tu luyện đường thánh đức,

Mẫu gương ngời sáng bậc tu huynh.

Hiện thân tình mến Chúa Giê-su,

Khiêm hạ, đơn sơ, rất nhân từ,

Tận tâm giúp đỡ người đau khổ:

Muôn người xưng tụng thánh hiển tu.

Nguyện sống theo gương sáng của Ngài,

Không màng cao vọng kiếp trần ai;

Xin soi bước tiến cho người thế,

Đừng vì vật chất mất tương lai.

Vinh danh kính chúc Chúa Ba Ngôi,

Nguyện xin ban phúc xuống cho đời,

Khó nghèo, khiêm hạ và thanh khiết,

Chúng con trông đợi Chúa khôn nguôi.

(Thánh Thi Kinh Sáng – Thánh Martinô)

 1. Nghe một đoạn Sách Tấm Lòng Vàng

Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII khẩn khoản yêu cầu các người hiện diện hợp ý với Ngài hát kinh cầu xin Chúa Thánh Thần, đoạn Ngài trịnh trọng tuyên bố:

“Để vinh danh Thiên Chúa Ba Ngôi, để cao rao đức tin Công giáo, và để phổ cập Công giáo khắp nơi, ta dùng quyền tối cao của Chúa Giêsu, Chúa chúng ta, quyền hai thánh Phêrô, Phaolô tông đồ và quyền riêng ta… quyết định và tuyên bố Chân Phước Martinô de Porres là Hiển Thánh,  và bởi đó, ta hân hạnh ghi tính danh Người vào sổ các đấng Hiển Thánh và ra lệnh hàng năm phải làm lễ kính Người cách sốt sắng ngày kỷ niệm Người qua đời, tức là mồng ba tháng mười một (dương lịch). Nhân danh cha và con và Thánh Thần Amen”

 1. Thánh Vịnh: Tv 15

ĐC: Trước thánh nhan, ôi vui sướng tràn trề

1          Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con,

            vì bên Ngài, con đang ẩn náu. *

2          Con thưa cùng CHÚA : “Ngài là Chúa con thờ,

            ngoài Chúa ra, đâu là hạnh phúc ?”

3          Còn thần ngoại xứ này,

những thần linh xưa con sùng mộ,*

4          vẫn gia tăng tàn phá,

và thiên hạ tới tấp chạy theo.

            Máu tế thần, con quyết chẳng dâng,

            tên của thần, môi con không tụng niệm !

5          Lạy CHÚA, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng,

            là chén phúc lộc dành cho con ;

            số mạng con, chính Ngài nắm giữ.

6          Phần tuyệt hảo may mắn đã về con,

            vâng, gia nghiệp ấy làm con thoả mãn.

7          Con chúc tụng CHÚA hằng thương chỉ dạy,

            ngay cả đêm trường, lòng dạ nhắn nhủ con.*

8          Con luôn nhớ có Ngài trước mặt,

            được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ.

9          Vì thế, tâm hồn con mừng rỡ,

và lòng dạ hân hoan, *

            thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn.

10        Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong cõi âm ty,

            không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ.

11        Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống: *

            trước Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề,

            ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi !

Vinh Danh Chúa Cha và Chúa Con

Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa *

Tự muôn đời và chính hiện nay,

Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen

 1. Lời Chúa

Tin mừng theo thánh Mát-thêu (Mt 25,31-46)

“Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn ; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc ; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng ; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han.” Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng : “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống ; có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước ; hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu?” Đức Vua sẽ đáp lại rằng : “Ta bảo thật các ngươi : mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.” Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng : “Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng.” Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu ?” Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy.” Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời.”

 1. Dâng lời nguyện chung

Chủ sự: Chúa nói: “Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông”. Thánh Martinô đã dành trọn một đời để nói cho mọi người rằng: Thiên Chúa đang ở đây – giữa con người. Cùng với người chúng ta tha thiết nguyện xin:

Xin ban cho chúng con niềm vui là chính Chúa

“Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa.” – xin cho chúng con xứng đáng được hưởng phúc thiên đàng cùng với thánh Martinô muôn đời.

Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy. – xin cho chúng con biết nhận ra Chúa nơi anh chị em mình, nhất là những người bất hạnh, mà sẵn sàng yêu thương phục vụ, như thánh Martinô phục vụ Chúa nơi những ai người gặp gỡ.

Chúa không hỏi chúng con làm gì cho Chúa nhưng hỏi chúng con đã làm gì cho anh em mình – xin cho chúng con biết noi gương thánh Martinô, chuẩn bị hành lý cho cuộc đời mai hậu bằng cuộc sống yêu thương phục vụ

Chúa đã đến ở với và giữa con người – xin cho chúng con biết nhận ra Chúa đang ở đây và đồng hành với chúng con trong mọi biến cố thường ngày.

Chúa đã thương yêu mến và ban thương đức khôn ngoan trọng hậu là chính Chúa cho thánh Martinô – xin cho những ai đang say mê công việc học hành biết truy tìm chân lý đích thực để phát triển con người toàn diện.

Chủ sự: Lạy Chúa, Chúa không muốn những ai thuộc về Chúa trở thành những người dửng dưng với thế gian nhưng biết đem tình yêu của Chúa để biến thế gian thành Thiên Đường. Xin thương nhận lời thánh Martinô chuyển cầu mà cho chúng con can đảm ra khỏi mình để nhận ra nước trời nơi nhưng việc tầm thường bé nhỏ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng con.

 1. Thinh lặng giây lát dâng lời nguyện riêng
 2. Đọc Kinh Lạy Cha – Kinh Thánh Martinô
 3. Hát kết thúc : Thánh Martinô