Thánh lễ tại từ đường mùng hai tết Quý Tỵ

 

Giáo Xứ Đaminh Ba Chuông

Thánh lễ tại từ đường mùng hai tết Quý Tỵ

 

Thánh lễ tại từ đường mùng hai tết Quý TỵTheo truyền thống Giáo Hội Việt Nam, các thánh lễ tại giáo xứ Đaminh Ba Chuông ngày 11.02.2013, mùng hai Tết Quý Tỵ, đều được cử hành để kính nhớ tổ tiên, ông bà, cha mẹ, những bậc sinh thành dưỡng dục, còn sống hay đã qua đời.

Riêng thánh lễ đồng tế thứ hai được cử hành long trọng tại Từ đường Phục sinh của giáo xứ vào lúc 6 giờ sáng. Với sự hiện diện của đông đảo giáo dân.

Tất cả nói lên tấm lòng của mỗi người đối với ông bà tiên tổ. Xin gửi đến cộng đoàn hình ảnh Thánh lễ tại từ đường… Clips do thầy Ngọc Anh thực hiện.

 

The YouTube ID of </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: navy;">Rm86MPhq1p8</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: navy;"> is invalid.

 

Thánh lễ tại từ đường mùng hai tết Quý Tỵ

 

Trả lời