Clips nhạc: Thánh Tiến sĩ Catarina Siena

Thánh Tiến sĩ Catarina Siena

 Trình bày: ca đoàn Đaminh, Huston, USA

Slide: AMZ Phan Tự Cường, OP.

 

Clips nhạc: Thánh Tiến sĩ Catarina SienaĐK: Catarina, Thánh nữ tiến sĩ

Một lòng trung kiên với Chúa.

Sống đời tu hành nên gương thánh nhân.

Là Thánh nữ luôn vẹn toàn.

  1. Xin cho con được bắt chước nhân đức của người

Như khi xưa người kính mến Chúa vững lòng.

Hôm nay đây đoàn con ca danh thánh nữ.

Catarina, muôn đời đoàn con ca tôn người.

  2. Xin cho con chịu những khó nguy nhất trên đời,

Bao mưu mô tội lỗi dưới thế

Xin cho, xin cho con được luôn ca khen Thánh nữ.

Catarina xin người đổ xuống ơn an bình.

Trả lời