Clips : Nearer My God to Thee

 

 

Clips : Nearer My God to Thee

Trong bài giảng lễ 19 giờ chúa nhật Lòng Chúa xót Thương, ngày 15.04.2012, tròn 100 năm biến cố con tầu Titanic (15.04.2012), cha chủ tế đề cập đến trích đoạn đặc biệt trong phim Titanic : Giữa lúc con tàu Khổng Lồ sắp chìm, khi mọi người hốt hoảng lo âu để bảo vệ sinh mạng mình, thì dàn hòa tấu vẫn trổi lên bản thánh ca Nearer My God to Thee.

Clips : Nearer My God to Thee

Xin giới thiệu trích đoạn được nói đến. Ngoài sự bình an của ban nhạc ta còn thấy : vị thuyền trưởng tiếp tục lái tầu, một hành khách ghi lại giờ bị nạn, hai cụ ông cụ bà ôm nhau chờ chết, và một người mẹ ru hai đứa con vào giấc ngủ say…

https://www.youtube.com/watch?v=_SoU4qzZlcw

Nearer, my God, to Thee, nearer to Thee !
E’en though it be a cross that raiseth me.
Still all my song shall be, nearer, my God, to Thee.
Nearer, my God, to Thee, nearer to Thee !

Chúa ơi, con mong gần Ngài, gần bên Chúa hơn.
Dẫu muôn gian truân ngập tràn, hằng vây bủa lấy con.
Con vẫn ca khen ngày đêm : Ôi Chúa cho con được gần.
Chúa ơi, con mong gần Ngài, gần bên Chúa hơn.

Xin mời cùng hát và cảm nghiệm

 

Though like the wanderer, the sun gone down.
Darkness be over me, my rest a stone.
Yet in my dreams I’d be, nearer, my God to Thee…
Nearer, my God, to Thee, nearer to Thee !

Dẫu con lang thang lầm đường, màn đêm phủ vây.
Bóng đen bao quanh mịt mù, dừng bên đường nghỉ chân.
Trong giấc mơ đêm triền miên, ôi Chúa con mơ được gần.
Chúa ơi, con mong gần Ngài, gần bên Chúa hơn

 

.

Trả lời