Video: Canh thức mừng Chúa Phục sinh


Giáo xứ Đaminh Ba Chuông 2012


Canh thức mừng Chúa Phục sinhVideo: Canh thức mừng Chúa Phục sinhHòa chung với toàn thể Giáo hội, tối ngày 07.04.2012, giáo xứ Đaminh – Ba Chuông long trọng cử hành đêm Vọng Phục sinh, mừng Chúa sống lại.

 

Sau thánh lễ dành cho thiếu nhi, thánh lễ Tu viện và giáo xứ được cử hành lúc 21 giờ 00, do cha chánh xứ Micae Nguyễn Văn Bắc chủ tế. Hiệp dâng với ngài còn có quý cha, quý thầy trong Tu viện thánh Albertô, quý nam nữ tu sĩ các hội dòng trong khu vực, quý hội đồng mục vụ và cộng đoàn dân Chúa rất đông đảo trong và ngoài giáo xứ.


[youtube]3pGdly0cRcM[/youtube]

Trả lời