TTMV Đaminh: Khai giảng các lớp giáo lý

Trung Tâm Mục Vụ Đa Minh – Ba Chuông
190 Lê Văn Sỹ, F. 10, Phú Nhuận, Tp. HCM

 

THÔNG BÁO

(v/v khai giảng các lớp học GLHN và GLDT)

 

1. Lớp giáo lý Dự tòng khóa 2/2012:

Thời gian học: 04 tháng,

sẽ được khai giảng vào lúc 19g00’, thứ Hai, ngày 16 tháng 04 năm 2012,

tại Trung tâm Mục vụ Đa Minh – Ba Chuông,

Học vào các ngày thứ 2,4,6 hàng tuần,

từ 19g00’ đến 20g30’

Khóa học sẽ kết thúc vào ngày 11 tháng 08 năm 2012

Hạn chót ghi danh 15 tháng 04 năm 2012

2. Lớp giáo lý Hôn nhân khóa 2/2012:

Thời gian 02 tháng,

sẽ được khai giảng vào lúc 19g00’, Thứ Ba, ngày 24 tháng 04 năm 2012,

tại Trung tâm Mục vụ Đa Minh – Ba Chuông.

Học vào các ngày thứ Ba và thứ Năm hàng tuần,

từ 19g00’ đến 20g30’.

Khóa học sẽ kết thúc vào ngày 23 tháng 06 năm 2012

Hạn chót ghi danh 23 tháng 04 năm 2012

Kính mời anh chị em ghi danh tại văn phòng Trung Tâm Mục vụ.

Rất hân hạnh được đón tiếp anh chị em.

Trung tâm Mục vụ Đa Minh

 

Trả lời