Clips: Nếu…

 

Nếu…

 

Clips: Nếu...Nếu bạn không bao giờ cảm thấy đau,
thì làm sao bạn biết
Tôi là người chữa lành?

Nếu bạn không bao giờ phải cầu nguyện,
thì làm sao bạn biết được
Tôi là người đáp lời cầu?

Nếu bạn không bao giờ có thử thách,
làm sao bạn có thể
cho mình là người biết vượt qua?

Nếu bạn không bao giờ cảm thấy buồn,
làm sao bạn biết được Tôi là người an ủi?

Nếu bạn không bao giờ làm điều lầm lỗi,
làm sao bạn biết được Tôi là người tha thứ?


[youtube]FKy9v_wwA88[/youtube]

 

 

Nếu bạn biết tất cả,
làm sao bạn biết Tôi sẽ trả lời những câu hỏi của bạn?

Nếu bạn không bao giờ gặp phiền muộn,
làm sao bạn biết được Tôi sẽ đến giải cứu bạn?

Nếu bạn không bao giờ hư hỏng,
thì làm sao bạn biết Tôi có thể chữa lành bạn?

Nếu bạn không bao giờ có phiền toái, 
làm sao bạn biết Tôi có thể giải quyết những chúng?

Nếu bạn không bao giờ có đau khổ,
thì làm sao bạn biết những gì Tôi đã trải qua?

Nếu bạn không bao giờ được tôi luyện trong lửa,
làm sao bạn trở nên tinh luyện? 

Nếu Tôi cho bạn tất cả,
làm sao bạn có thể hài lòng chúng? 

Nếu Tôi không bao giờ sửa chữa bạn,
làm sao bạn biết Tôi thương bạn? 

Nếu bạn có được quyền năng,
thì làm sao bạn sẽ học để tin cậy nơi Tôi?

Nếu cuộc đời của bạn hoàn hảo,
thì bạn sẽ cần Tôi làm gì?

Tôi thương bạn,
Giêsu.


 

Trả lời