Mừng đại lễ thánh cả Giuse


Mừng đại lễ thánh cả Giuse


Mừng đại lễ thánh cả GiuseWBC – Sáng nay, 19.03.2012, thánh lễ Tu viện được cử hành cách long trọng mừng kính thánh cả Giuse. Trước khi bước vào thánh lễ, cha Bề trên Chánh xứ đại diện cộng đoàn tu viện và đại diện giáo xứ chúc mừng Bổn mạng cha Giám tỉnh Giuse Ngô Sỹ Đình và  quý cha:

Giuse Nguyễn Đức Hòa,
Giuse Lưu Công Chỉnh,
Giuse Đỗ Trung Thành,
Giuse Hoàng Huy Cường,
Giuse Phạm Quốc Văn,
Giuse Đinh Trọng Chính.

quý thầy :

Giuse Ngô Văn Công,
Giuse Mai Văn Tuyến

Giuse Đinh Văn Hán

Và quý chức:

Ông Giuse Vũ Đức Luật
Ông Giuse Dương Minh Thanh
Ông Giuse Hoàng Văn Thời
Cũng như quý ông quý anh trong giáo xứ nhận thánh Giuse làm Bổn mạng.

 

Mừng đại lễ thánh cả Giuse

 

Trong bài giảng, cha chủ tế Giuse Lưu Công Chỉnh phác họa hình ảnh thánh Giuse, con người tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa, gắn kết cuộc đời vào Thiên Chúa cách tuyệt đối.

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của thánh cả Giuse ban cho tất cả chúng ta, cách riêng cho quý cha, quý thầy, quý chức và quý ông, quý anh có Bổn mạng Giuse luôn tin tưởng vào tình thương và sự quan phòng của Thiên Chúa, và sống xứng đáng là “người nhà” của Thiên Chúa.

Gxdaminh.net

 * Vào lúc 17g30, sẽ có thánh lễ đặc biệt mừng Bổn mạng giáo họ Giuse, kính mời cộng đoàn cùng tham dự, xin chân thành cám ơn.

 

Trả lời