Thư chung HĐGM lần II năm 2011

 

Hội nghị Kỳ lần I I -2011 HĐGM Việt Nam

Thư HĐGMVN gửi Cộng đồng Dân Chúa


Hội đồng Giám mục Việt nam đã họp Hội nghị thường niên kỳ II/2011 tại Trung tâm Mục vụ giáo phận Sài Gòn, từ chiều thứ hai 03.10 đến thứ sáu 07.10.2011. Hội nghị quy tụ tất cả các Hồng y, các Tổng giám mục và các giám mục của 26 giáo phận.

 

Thư chung HĐGM lần II năm 2011

 

Nội dung gồm việc áp dụng Thư Chung hậu Đại hội Dân Chúa 2010 vào đời sống Giáo Hội tại Việt Nam, và đưa ra chương trình mục vụ chung tại các giáo phận; Góp ý cho Đề cương của Thượng Hội đồng Giám mục thế giới năm tới về chủ đề Tân Phúc âm hóa; Giới thiệu Tổng thư ký cho FABC sẽ họp Đại hội cuối năm tới. Ngoài ra, HĐGM cũng trao đổi về một số vấn đề mục vụ khác, về bản Nội quy HĐGM, về việc xây dựng trụ sở HĐGM, những vấn đề mê tìn bùa ngải …

Trong thư chung gửi cộng đồng Dân Chúa, HĐGMVN đề nghị một chương trình mục vụ kéo dài 3 năm với những điểm nhấn :

– Năm 2012: Hiểu biết và sống mầu nhiệm Giáo Hội;
– năm 2013: Vun trồng và củng cố sự sống hiệp thông trong Giáo Hội;
– năm 2014: Hiệp thông để thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng.

 

Thư chung HĐGM Việt Nam tháng 10-2011 :
(Click để xem văn bản lớn hơn – và lớn hơn nữa bằng Ctrl +)

Thư chung HĐGM lần II năm 2011Thư chung HĐGM lần II năm 2011

 

Trả lời