Phải suy gẫm các mầu nhiệm cứu độ

 

Phải suy gẫm các mầu nhiệm cứu độ  

Bài đọc Kinh Sách lễ Đức Mẹ Mân Côi ngày 07.10

Trích bài giảng của thánh Bê-na-đô, viện phụ.

Phải suy gẫm các mầu nhiệm cứu độVì Đấng Thánh từ lòng Bà sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Ôi nguồn mạch của sự khôn ngoan ! Ôi Ngôi Lời của Chúa Cha trên chốn cửu trùng ! Lạy Đức Trinh Nữ thánh thiện, nhờ Mẹ làm trung gian, Ngôi Lời nay sẽ thành xác phàm, để Đấng nói : Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy, cũng nói : Thầy bởi Thiên Chúa mà ra và Thầy đã đến. Kinh Thánh viết : Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Suối đã vọt ra rồi nhưng chỉ nơi ở mình thôi. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa ngự trong ánh sáng siêu phàm.

Từ đầu, Chúa đã nói : Ta chỉ nghĩ đến chuyện mang lại bình an, chứ không nghĩ đến chuyên gây phiền muộn. Nhưng tư tưởng của Chúa thì ở trong Chúa, và Chúa nghĩ gì, chúng ta đâu có biết. Quả thật, nào có ai biết được tâm tư của Chúa hay ai làm cố vấn cho Người ?

Vì thế, Đấng nghĩ đến bình an đã xuống thế để thực hiện bình an. Ngôi Lời đã thành xác phàm và ở giữa chúng ta rồi. Nhờ đức tin, Người hoàn toàn ở trong tâm hồn chúng ta, Người ở trong trí nhớ của chúng ta, Người ở trong tư tưởng và thậm chí Người còn đi vào tận trí tưởng tượng của chúng ta nữa. Trước kia, con người có thể nghĩ gì về Thiên Chúa, có chăng là một hình ảnh do lòng con người tạo ra ? Khi đó, Thiên Chúa là Đấng không thể hiểu được, không thể tới gần được, không thể nhìn thấy hay suy tưởng được ; nhưng bây giờ, Người đã muốn cho người ta hiểu, muốn cho người ta thấy, muốn cho người ta suy tưởng.

Bạn hỏi : bằng cách nào vậy ? Thưa qua việc Người nằm trong máng cỏ, ngủ yên trong lòng Đức Trinh Nữ, rao giảng trên núi, thức thâu đêm cầu nguyện ; qua việc Người bị treo và chết rũ trên thập giá, thoát khỏi tử thần, sống lại, tỏ cho các Tông Đồ thấy các dấu đinh là biểu hiệu chiến thắng, và cuối cùng lên trời cao thẳm trước mắt các ông.

Trong các mầu nhiệm nói trên, có mầu nhiệm nào lại không gợi cho chúng ta những ý tưởng chân thật, đạo đức và thánh thiện chăng ? Khi tôi suy tưởng bất cứ mầu nhiệm nào trên đây là tôi suy tưởng về Thiên Chúa và qua tất cả những mầu nhiệm đó, chính Người là Thiên Chúa của tôi.

Suy gẫm những mầu nhiệm ấy, tôi cho là khôn ngoan. Nhớ lại những mầu nhiệm ấy, tôi cho là sáng suốt. Những mầu nhiệm ấy ngọt như những trái hạnh đào trổ sinh từ cây gậy của A-ha-ron. Sự ngọt ngào đó, Đức Maria đã kín múc từ trời cao và đổ xuống tràn trề trên chúng ta.

Xướng đáp x. Lc 1,42.28. 

X. Lạy Đức Trinh Nữ Maria,
    trong hàng nữ giới ở Giê-ru-sa-lem, nào có ai sánh được như Ngài :
    Ngài là hiền mẫu của Vua các vua, là nữ vương trên chín phẩm thiên thần,
    là nữ hoàng thiên quốc. Lạy Mẹ Maria,

* Mẹ có phúc hơn mọi người phụ nữ,
  và người con Mẹ đã cưu mang cũng thật là có phúc,

Đ. Mừng vui lên, hỡi Mẹ đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng Mẹ. *

Lời nguyện  

Lạy Chúa, Chúa đã dùng lời thiên sứ truyền tin mà cho chúng con biết thật Đức Kitô, Con Chúa, đã xuống thế làm người. Xin đổ ơn thánh đầy lòng chúng con, để nhờ công ơn Con Chúa chịu khổ hình thập giá, và nhờ lời Thánh Mẫu Maria chuyển cầu, Chúa cũng cho chúng con được sống lại hiển vinh. Chúng con cầu xin…

 

Trả lời