Clips Suy Niệm Kinh Mân Côi Mùa Thương

 

Clips : Suy Niệm Kinh Mân Côi Mùa Thương

 

Clips Suy Niệm Kinh Mân Côi Mùa ThươngTiếp nối loạt clips suy niệm 20 Mầu nhiệm Mân Côi của nhạc sĩ Alpha Linh.

Xin giới thiệu năm mầu nhiệm sự Thương.

Bố cục chung mỗi mầu nhiệm gồm :

1. Thánh ca về mầu nhiệm thích hợp

2. Suy niệm với hình ảnh diễn nguyện phụ họa

3. Kết  thúc bằng một lời nguyện ngắn.

 

Mầu nhiệm 01 : Chúa tại vườn Cây Dầu


Mầu nhiệm 02 : Chúa chịu đánh đòn

 

Mầu nhiệm 03 : Chúa đội mão gai

 

Mầu nhiệm 04 : Chúa vác Thánh Giá

 

Mầu nhiệm 05 : Chúa về với Cha trên trời

Trả lời