Thánh Giuse 24 : Lao động góp phần dựng xây Nước Chúa

Thánh Giuse Trong Thánh Kinh

Bài 24 :
Lao động góp phần dựng xây Nước Chúa

“Hãy chu toàn bổn phận trần thế” (CĐ. Vat.II)


Thánh Giuse 24 : Lao động góp phần dựng xây Nước ChúaCó nhiều người nghĩ rằng người Kitô hữu là những người chỉ quan tâm đế thế giới bên kia, mà hoàn toàn bỏ quên thế giới này. Theo họ, những người Kitô là những người sống bên lề. Chẳng lưu tâm gì đến việc xây dựng thế giới này. Có phải như thế không ?

Trong chương trình của Thiên Chúa, con người được Thiên Chúa trao cho sứ mệnh cai quản mặt đất này (St.1,26). Con người có nhiệm vụ làm cho thế giới càng ngày càng thêm xinh đẹp, vui tươi như ý Thiên Chúa muốn. Bởi vậy: “Thực là sai lầm cho những ai đang khi biết rằng chúng ta không có một quê hương trường tồn ở trần thế và đang phải tìm kiếm một quê hương hậu lai để rồi vì đó mà tưởng rằng mình có thể xao lãng các bổn phận trần gian, như thế là không thấy thấy chính Đức tin buộc phải chu toàn các bổn phận đó hoàn hảo hơn, mỗi người tùy theo ơn gọi của mình” (CĐ Vat.II, Vui mừng & Hy vọng số 43)

Đối với người Kitô hữu, góp phần xây dựng trần thế là một bổn phận của Đức tin, không thể nào né tránh : “Xao lãng bổn phận trần thế tức là xao lãng bổn phận đối với người lân cận và hơn nữa với chính Thiên Chúa khiến phần rỗi đời đời của mình bị đe dọa (CĐ Vat.II, nt.)

Như thế, người Kitô hữu được khuyến khích cùng với mọi người xây dựng thế giới; họ cùng làm việc, cùng thi hành những bổn phận, không phải chỉ với tư cách một công dân bình thường, nhưng như mọi công dân có lòng tin, có một sứ mệnh phải chu toàn, “chu toàn dưới sự hướng dẫn của tinh thần Phúc Âm (CĐ Vat.II, nt.)

Khi làm việc lao động, con người Kitô hữu thể hiện khả năng của mình, như Thiên Chúa đã ban cho khi Người sáng tạo “Con người gần như in vào thiên nhiên dấu vết của mình và bắt thiên nhiên phải tùng phục ý muốn của mình. Nhờ việc làm, con người, theo lệ thường, nuôi sống mình và gia đình, liên kết với anh em và phục vụ họ, có thể thực thi bác ái đích thực và góp phần vào việc kiện toàn công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa… Hơn nữa, nhờ việc làm, con người cộng tác vào chính công cuộc cứu rỗi của Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã nâng cao giá trị của việc làm khi Người làm việc với chính hai bàn tay lao động của mình tại Nazareth” (CĐ Vat.II, Vui mừng & Hy vọng số 67)

Tại làng Nazareth, Chúa Giêsu vẫn được gọi là con bác thợ mộc: “Ông ấy không phải là con bác thợ mộc sao ? (Mt 13,55) và chính Người cũng tiếp nối nghề của thân phụ: “Ông ấy không phải là bác thợ mộc ư ?

Trước mắt người đời, Giuse, thân phụ Con Thiên Chúa lại là một người thợ mộc, một nghề nghiệp chẳng có gì danh giá, chẳng đem lại giàu sang. Nếu như Giuse là một người giàu có, một nhà thông luật có lẽ người ta dễ chấp nhận hơn, và đã không mỉa mai Chúa Giêsu là con bác thợ mộc.

Thế nhưng, trước mặt Thiên Chúa, Đấng không hành động như người ta nghĩ, thì việc Chúa Giêsu là con bác thợ mộc lại có những ý nghĩa sâu xa.

Khi lựa chọn để Ngôi lời nhập thể trong một gia đình lao động, Thiên Chúa, qua Đức Giêsu Kitô, đã muốn phục hồi giá trị cho công việc tay chân, một công việc vẫn bị coi thường và khinh bỉ. Thiên Chúa muốn cho con người nhận thấy rằng, việc nào cũng có giá trị. Giá trị không hệ tại công việc, nhưng hệ tại thái độ con người với công việc ấy. Một công việc tầm thường, nhưng được thực hiện với tinh thần cao cả, nhưng không được thực hiện với lòng kính trọng, thì công việc ấy hoá nên tầm thường.

Vậy thánh Giuse đã nuôi sống gia đình Nazareth bằng một nghề nghiệp tầm thường, thế nhưng, với tấm lòng yêu mến, công việc ấy lại là những đóng góp quí giá để đưa Ngôi lời Thiên Chúa nhập thể vào trần gian. Đó thực là một đóng góp cụ thể. Và như thế, với bàn tay lao động của mình, thánh Giuse đã xây dựng Nước Thiên Chúa, xây dựng một vương quốc thiêng liêng qua việc phục vụ con người.

Theo gương thánh Giuse, người Kitô hữu cũng được mời gọi thánh hoá công việc lao động của mình, coi đó như là một ơn gọi, một môi trường cụ thể xây dựng thế giới, phục vụ con người, thể hiện khả năng của mình, để rồi từ đó làm cho Nước Chúa được thể hiện.

Lời nguyện

Lạy thánh Giuse,
với công việc lao động tầm thường tại làng Nazareth.
Ngài đã dạy cho chúng con hiểu rằng:
phải cộng tác vào việc xây dựng Nước Thiên Chúa
ngay từ đời này.

Xin giúp chúng con biết tìm ra Thánh ý Thiên Chúa
trong công việc lao động vất vả của chúng con,
để chúng con cũng biết trở thành
những người góp phần xây dựng Nước Chúa.

 

Trả lời