Nghe Giảng Tĩnh Tâm Mùa Chay 2009 – 2011

Giáo xứ Đaminh Ba Chuông

Nghe Giảng Tĩnh Tâm Mùa Chay
Năm 2009, 2010 và 2011


Nghe Giảng Tĩnh Tâm Mùa Chay 2009 - 2011Trong bầu khí mùa Chay, xin gửi đến cộng đoàn loạt bài giảng Tĩnh Tâm Mùa Chay tại Giáo xứ Đaminh Ba Chuông trong hai năm 2009 và 2010.

Hy vọng với mỗi độc giả, có thể tìm được một ý tưởng phù hợp, một quyết tâm thực hành hoặc ít là một tâm tình sốt sắng … góp phần chuẩn bị mừng đại lễ Vượt qua : mừng Chúa Phục Sinh.

(Xin click trên chủ đề bài giảng)

 

A. Tĩnh tâm mùa chay 2011

Tĩnh tâm Giới Trẻ : Lm Giuse Phạm Quốc Văn OP

Chủ đề : Bóng tối và Ánh sáng

Nội dung Tĩnh tâm giới trẻ 2011

Tĩnh tâm Giới Trưởng Thành : Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa OP


Nghe Giảng Tĩnh Tâm Mùa Chay 2009 - 2011

B. Tĩnh tâm Mùa Chay 2010

Tĩnh tâm Giới Trẻ : Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu OP

Chủ đề : Giới Trẻ Sống Năm Thánh Giáo Hội Việt Nam

Nội dung tĩnh tâm giới trẻ 2010

Tĩnh tâm Giới Trưởng Thành : Lm Giuse Phạm Hưng Thịnh OP

 

Nghe Giảng Tĩnh Tâm Mùa Chay 2009 - 2011

Nghi thức suy tôn Thánh Giá

C. Tĩnh tâm Mùa Chay 2009

Tĩnh tâm Giới Trẻ : Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng OP

Chủ đề : In God We Trust

Tĩnh tâm Giới Trưởng Thành : Lm Giuse Phạm Quốc Văn OP

Chủ đề : Hãy Xé Lòng Đừng Xé áo

 

Nghe Giảng Tĩnh Tâm Mùa Chay 2009 - 2011

 

Trả lời