Mừng Đại Lễ Thánh Cả Giuse

 

Mừng Đại Lễ Thánh Cả Giuse


Mừng Đại Lễ Thánh Cả GiuseNgày 19.03.2011, cùng với Giáo hội, giáo xứ Đaminh long trọng mừng Thánh Cả Giuse Đấng Bảo Trợ Hội Thánh, bổn mạng quý cha quý thày trong tu viện, bổn mạng giáo họ Giuse, và bổn mạng các gia trưởng.

Thánh lễ 5 giờ :

Tu viện và giáo xứ mừng Thánh Cả Giuse bổn mạng Giáo hội.

Bổn mạng quý cha :
Giuse Nguyễn Đức Hòa,
Giuse Lưu Công Chỉnh,
Giuse Nguyễn Trọng Viễn,
Giuse Đỗ Trung Thành,
Giuse Hoàng Huy Cường,
Giuse Phạm Quốc Văn,
Giuse Đinh Trọng Chính

Bổn mạng quý thày Giuse Ngô Văn Công,
Giuse Mai Văn Tuyến và Giuse Đinh Văn Hán

Thánh lễ 17g30 :

Thánh lễ đồng tế cầu cho giáo dân,
đặc biệt các gia đình giáo họ thánh Giuse trong ngày bổn mạng.

Xin hiệp lời cầu xin Thánh Giuse bầu cử cùng Chúa cho toàn thể Giáo Hội, đặc biệt cho Giáo Hội Việt Nam. Cầu nguyện cho những vị chọn thánh Giuse làm bổn mạng biết noi gương thánh nhân. Cho các người cha trong các gia đình, biết sống đạo đức, kiên nhẫn, khôn ngoan, khéo léo dìu dắt gia đình luôn đi trên đường lối Chúa, vượt qua mọi thử thách, khó khăn trong cuộc sống thường ngày.

Xin mời cộng đoàn cùng hiệp thông

 

Mừng Đại Lễ Thánh Cả Giuse

Ban điều hành giáo họ Giuse 19.03.2010

 

Trả lời