Biểu tượng Thánh Tâm, Bồ Câu và Con Chiên

 

 

 

Biểu tượng
Thánh Tâm, Bồ Câu và Con Chiên


Biểu tượng Thánh Tâm, Bồ Câu và Con ChiênNhân bài Tin Mừng thuật lại lời thánh Gioan Tẩy Giả, sau khi thấy bồ câu tượng trưng Chúa Thánh Thần hiện xuống trên Đức Giêsu, đã giới thiệu về ngài : “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian”.

Xin gửi đến cộng đoàn clip Tìm hiểu biểu tượng Công Giáo của ducme.tv. Clips phim nói về ba biểu tượng Thánh Tâm, Bồ Câu và Con Chiên, với lời giải thích về nguồn gốc và các ý nghĩa khác biệt.

Riêng về Con Chiên, ta thấy năm ý nghĩa chính :

– Chiên hiền lành vô tội – Chiên sát tế xóa (gánh) tội trần gian – Chiên khải hoàn chiến thắng trong sách khải huyền – Chiên Thánh Thể : tiệc cưới Con Chiên – Và tất cả chúng ta là đoàn chiên theo Đức Giêsu, vị Mục Tử nhân lành.

 

[youtube]aVsHZC31LGI[/youtube]

 

 

Trả lời