Đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam

Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI bổ nhiệm
Đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam


Đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt NamNgày 13-01, Đức Bênêđictô XVI đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, hiệu tòa Capri, làm Đại diện Tòa thánh không thường trú tại Việt Nam.

Trong lần bổ nhiệm này, Đức Thánh Cha đã chỉ định Đức TGM Girelli làm Sứ thần Tòa Thánh tại Singapore, kiêm Khâm mạng Tòa Thánh tại Malaysia và Brunei, Đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam.

Được biết, Đức TGM Girelli vừa mãn nhiệm Sứ thần Tòa Thánh tại Indonesia và Đông Timor.

Đức TGM Girelli sinh ngày 13-03-1953 tại Predore, Bergamo, Italia. Ngài chịu chức linh mục ngày 17-06-1978. Năm 2006, ĐTC Bênêđictô XVI bổ nhiệm ngài làm Tổng Giám mục, hiệu tòa Capri, và cử làm Sứ thần Tòa Thánh tại Indonesia và Đông Timor.

Cũng nên nhắc lại, ngày 10-01 vừa qua, trong cuộc tiếp kiến Ngoại giao đoàn tại Tòa Thánh nhân dịp mừng Năm Mới 2011, Đức Thánh Cha đã đọc một bài diễn văn quan trọng về quyền tự do tôn giáo. Trong đó ngài kêu gọi toàn thế giới hãy tôn trọng quyền tự do tôn giáo của con người.

Về Việt Nam, Đức Thánh Cha nói: “Tôi muốn bày tỏ sự hài lòng đối với chính quyền Việt Nam đã đồng ý việc tôi chỉ định một vị đại diện, qua những chuyến viếng thăm, sẽ thể hiện mối quan tâm của Đấng kế vị Thánh Phêrô đối với cộng đoàn Công giáo thân yêu của đất nước này”.

Nguồn WHĐ

Trả lời