Chúc mừng Ban Chấp Hành các giáo họ

Giáo xứ Đaminh Ba Chuông

Chúc Mừng
Ban Chấp Hành Các Giáo Họ

Để chuẩn bị cho nhiệm kỳ mới, sau khi đã bình chọn Ban thường vụ Hội đồng Mục vụ.
các giáo họ đã tiến hành giới thiệu và lấy ý kiến của tất cả các hộ gia đình trong giáo họ.

Đến nay các thành viên được tín nhiệm đã hoàn tất việc phân công phân nhiệm.
So với nhiệm khóa 2006-2010, Hội đồng Mục vụ nhiệm khóa mới có 9 thành viên mới.
Trong đó 1 vị thuộc giáo họ Giuse, 1 vị thuộc giáo họ Martinô, 3 vị thuộc giáo họ Vinhsơn và 4 vị thuộc giáo họ Gioan.

 

Chúc mừng Ban Chấp Hành các giáo họ
Hội đồng Mục vụ nhiệm khóa 2006-2010

Theo kế hoạch, giáo xứ sẽ tổ chức ngày bàn giao và nghi thức tuyên thệ trong thánh lễ 17 giờ 30 chiều thứ bảy 13.11.2010, ngày kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, bổn mạng Hội đồng Mục vụ giáo xứ Đaminh.

Xin chúc mừng và giới thiệu chân dung Ban Chấp Hành của bốn giáo họ : Giuse, Martin, Vinh Sơn và Gioan.


Giáo họ THÁNH MARTINÔ

Trưởng : Giuse Dương Minh Thanh
Phó 1 : Giuse Hoàng Văn Thời
Phó 2 : Micae Nguyễn Ngọc Thành
Thư Ký : Giacôbê Tôn Thất Điền
Thủ quỹ : Giuse Trần Ngọc Sơn

Chúc mừng Ban Chấp Hành các giáo họ


Giáo họ THÁNH GIUSE:

Trưởng : Gioan Lê Cần
Phó 1 : Đaminh Nguyễn Thành Mỹ
Phó 2 : Giuse Nguyễn Văn Ninh
Thư Ký : Đaminh Nguyễn Văn Đích
Thủ quỹ : Maria Nguyễn Thị Thu Hồng

Chúc mừng Ban Chấp Hành các giáo họ


Giáo họ THÁNH VINH SƠN:

Trưởng : Gioan Nguyễn Thành Vĩnh
Phó 1 : Antôn Vũ Anh Tuấn
Phó 2 : Giuse Đỗ Thế Định
Thư Ký : Giuse Bùi Tiến Thanh
Thủ quỹ : Maria Lê Thị Phương Thảo

Chúc mừng Ban Chấp Hành các giáo họ


Giáo họ THÁNH GIOAN BAOTIXITA

Trưởng : Bêđa Huỳnh Ngọc Sơn
Phó 1 : Martin Nguyễn Văn Thuận
Phó 2 : Đaminh Trần Văn Ngọc
Thư Ký : Giuse Nguyễn Đình Kiệt
Thủ quỹ : Giuse Trương Anh Dũng

Chúc mừng Ban Chấp Hành các giáo họ


Trả lời