Tìm hiểu : Thánh giá Đamianô và Bênêdictô

 

 

 

Thánh giá Đamianô và Thánh giá Bênêdictô

 

Tìm hiểu : Thánh giá Đamianô và BênêdictôChúng ta đã có dịp tìm hiểu về 15 mẫu thánh giá thông dụng trong Giáo hội. Xin giới thiệu với cộng đoàn hai mẫu thánh giá khá đặc biệt.

Thánh giá Đamianô : là thánh giá xuất hiện tại nhà thờ thánh Đamianô ở Assisis, nơi thánh Phanxicô nhận được lời mời đi theo bà chúa nghèo, trở thành một thánh Tổ phụ và góp phần chấn hưng hội thánh.

Đặc biệt trên gỗ thánh giá, phía sau lưng Đấng chịu đóng đinh, ta thấy nhiều nhân vật và nhiều biểu tượng… Bạn có nhận ra ai và có ý nghĩa già không ?

Thánh giá Bênêdictô : trên Thánh giá thường có mề đay hào quang Chúa.

 

Xin nói thêm về một số chữ viết tắt trên mề đay.

Tìm hiểu : Thánh giá Đamianô và Bênêdictô+ Pax = Bình an, khẩu hiệu của Dòng Biển Đức và lời chúc cho ai mang Thánh Giá.

+ Bốn chữ lớn : C S P B (Crux Sancti Patri Benedicti) = Thánh giá cha thánh Biển Đức

+ Chữ hàng dọc : C S S M L (Crux Sancta Sit Mihi Lux) Xin Thánh giá trở nên ánh sáng cho con

+ Chữ hàng ngang : N D S M D (Non Draco Sit Mihi Duc) Đừng để con sa lưới ác thần (rồng)

+ V R S N S M V S M Q L I V B (Vade Retro Satana…), lời trừ quỷ, xua đuổi Satan. Vì thế thường các giáo sĩ sử dụng Thánh giá Bênêdictô trong nghi thức trừ quỷ.

 

[youtube]bo6meUbizcE[/youtube]

 

 

 

Trả lời