Tưởng nhớ Đức TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình

Tưởng nhớ Đức TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình


Tưởng nhớ Đức TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình

Giáo xứ thánh Đaminh được Đức Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Bình ký văn bản thành lập ngày 24.06.1967.

Ngài cũng là người chủ sự nghi thức làm phép chuông và khánh thành nhà thờ cũ của Giáo xứ ngày 05.10.1962. Nhiều lần ngài đã đến chủ sự nghi thức thêm sức tại giáo xứ, và các dịp lễ lớn tại trương Thánh Thomas.

Ngày 01.09.2010, giáo xứ đã cầu nguyện cho ngài cách đặc biệt khi kỷ niệm 100 năm ngày sinh cùa ngài. Xin mời cộng đoàn ôn lại đôi nét tiểu sử vị cha chung, và xem một vài hình ảnh, do linh mục Hồ Văn Xuân sưu tầm.

 

Đôi nét tiểu sử
Đức Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Bình
1910-1995

Chào đời ngày 01.09.1910 tại bệnh viện Chợ Rẫy.

1922 : Gia nhập chủng viện

1932 : du học Trường Truyền giáo Rôma

27.03.1937 : Thụ phong linh mục tại Rôma.

1938 – 1943 : Chánh xứ Đức Hòa, Long An

1943 – 1948 : Giáo sư Tiểu chủng viện Giuse, linh hướng trường Tabert, chủ nhiệm Tuần báo Tông Đồ.

Tưởng nhớ Đức TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình1948 – 1955 : Cha sở họ Cầu Đất, Đà Lạt

20.09.1955 : Giám mục giáo phận Cần Thơ

30.11.1955 : Lễ Tấn phong Giám mục tại Sài Gòn.

24.11.1960 : Tổng Giám mục tiên khởi Tổng giáo phận Sài Gòn. Về nhận nhiệm sở ngày 02.04.1961

1961 : Chủ tịch UBGM đặc trách Công giáo Tiến hành.

1962 : Dự Công đồng Vaticanô II, tham dự Thượng Hội đồng Giám mục thế giới lần I và II tại Roma năm 1967 và 1969. Hội nghị Giám mục Á Châu 1970 tại Manila.

1964 – 1975 : Chủ tịch HĐGM Việt Nam

1980 – 1989 : Ba khóa Phó chủ tịch HĐGMVN

Vài năm cuối Đức TGM đã lưu niệm một số công trình :

– Nhà Truyền thống Công giáo : Ở trường Tiểu chủng viện cũ, thông báo ngày 12-06-1990.

– Nhà Hưu dưỡng linh mục Chí Hòa, khánh thành 30-08-1991.

– Văn phòng và Nhà khách Tòa TGM, khánh thành 30-11-1993.

– Nhà nghỉ Bãi Dâu

1993 : về hưu và từ trần ngày 01.7.1995 tại Saigon.

Đức TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình  đã thành lập thêm 88 họ đạo trong tổng số 203 họ đạo thuộc Tổng giáo phận hiện nay.


Clip hình ảnh Đức TGM Nguyễn Văn Bình


[youtube width=”510″ height=”380″]lVaxz5Bmwcw[/youtube]

 


Trả lời