Mừng thày Thám và thày Quỳnh Vĩnh Thệ

Mừng hai Thày Đaminh Thám và Vinhsơn Quỳnh Vĩnh Thệ


Mừng thày Thám và thày Quỳnh Vĩnh ThệSáng ngày 14.08.2010, tại Tu viện Mân Côi, Gò Vấp. Dòng Đaminh Việt Nam vui mừng đón nhận 14 thày Tuyên Khấn Trọn Đời trong Dòng Anh Em Thuyết Giáo. Trong số đó có thày Đaminh Vũ Văn Thám và thày Vinhsơn Nguyễn Phan Bảo Quỳnh, từng sống và phục vụ tại giáo xứ thánh Đaminh.

Những bước chân đi về Nhà Chúa
hồn lâng lâng. Đây hy lễ đời con
dâng trọn về Chúa Chúa ơi.
Đây xác thân tuổi xuân nguyện trở nên lễ vật hiến tế trước nhan Ngài
”.

Đúng 8g00, giữa tiếng hát trầm hùng của ca đoàn các thày học viện, đoàn đồng tế gồm các Anh em khấn sinh, quý cha đồng tế và cha chủ tế Giuse Ngô Sĩ Đình OP, Giám Tỉnh Dòng Đaminh Việt Nam, tiến bước vào thánh đường.

Trong bài giảng, Cha Giám tỉnh khởi từ dòng chữ các khấn sinh đã chọn, được ghi trên Logo tại gian cung thánh “… tiến bước giữa lòng thế giới”. Lời trích trong hiến chế Vui mừng và Hy vọng của công đồng Vaticanô II. Nói lên ước muốn của anh em cũng là kỳ vọng của Dòng và Giáo hội. Chính trong thế giới vẫn tồn tại những mặt đối lập, giữa cấp tiến và bảo thủ, giữa thánh thiện và tội lỗi … Anh em được kêu mời tiến bước và làm cho thế giới ấy trở thành mảnh đất được gieo vãi Lời và trổ sinh hoa trái Cứu độ.

Riêng với các khấn sinh, Cha mời gọi anh em phát huy gia sản Dòng với tính liên tục của Sứ Vụ Giảng Thuyết. Sứ vụ đó khởi đi từ những thao thức của thánh Đaminh, được các thế hệ cha anh tiếp nối và giờ đây anh em được mời gọi bước vào. Điều đó thể hiện cách quyết liệt trong lời khấn vâng lời cho đến chết của anh em hôm nay.


Mừng thày Thám và thày Quỳnh Vĩnh Thệ


Trong nghi thức tuyên khấn trọn đời, au phần thẩm vấn, các khấn sinh nằm phủ phục khi cộng đoàn hát Kinh cầu Các Thánh. Sau đó, lần lượt từng khấn sinh tiến lên tuyên khấn đặt tay trên sách Hiến Pháp trong tay Cha Giám tỉnh.

Đẹp thay những bước chân sứ giả Tin Mừng, reo vui tiến bước giữa lòng thế giới. Nguyện xin cho các khấn sinh hôm nay luôn trung tín với lời tuyên khấn trong tin yêu và phó thác.

Cầu chúc các Khấn sinh, đặc biệt hai thày Văn Thám – Bảo Quỳnh, được mãi mãi trung thành theo bước chân Nhà Giảng Thuyết Giêsu. Xin Thánh Thần Chúa luôn đốt cháy tâm hồn các Anh để các Anh can đảm “tiến bước giữa lòng thế giới”.

 

Mừng thày Thám và thày Quỳnh Vĩnh Thệ


Trả lời