Slides : Một lời nguyện gây khó chịu

Slides : Một lời nguyện gây khó chịu

Xem slides xin click tại đây


Slides : Một lời nguyện gây khó chịu

 

Đây là lời nguyện được xướng lên
lúc khai mạc khoá họp Thượng viện
bang Kansas, USA tháng 02 năm 2008.

Đến nay lời nguyện này
vẫn còn làm cho một số người khó chịu.

Mục sư Jeremiah Wright
từng là linh hướng của Obama …
đã được đề nghị đọc lời nguyện khai mạc

Và ông đã cầu nguyện như sau :


Lạy Chúa, hôm nay chúng con đến xin lỗi Chúa
và để xin Chúa hướng dẫn chúng con.

Chúng con biết Chúa đã phán với chúng con rằng :
“Khốn cho những ai gọi điều gì xấu là tốt”,
nhưng đó chính là điều chúng con đã làm.

Chúng con đã làm mất quân bình tinh thần
và đã làm đảo lộn các giá trị.

Chúng con đã bóc lột người nghèo
và gọi đó là “Xổ Số”.

Chúng con đã tưởng thưởng tính lười biếng
và gọi đó là “Trợ cấp xã hội”.

Chúng con đã giết những người con của chính mình chưa được sinh ra
và gọi đó là “Chọn lựa tự do”.

Chúng con đã giết hại những kẻ lầm lỗi
và gọi đó là “Công bình”.

Chúng con sao lãng dạy kỷ cương cho con em
và gọi đó là “Phát triển lòng tự trọng”.

Chúng con đã lạm dụng quyền lực
và gọi đó là “Chính trị”.

Chúng con đã thèm muốn của cải của người khác
và gọi đó là “Cao vọng”.

Chúng con đã làm ô nhiễm làn sóng truyền thanh, truyền hình
bằng lời lẽ thô tục và hình ảnh khiêu dâm
và gọi đó là “Tự do ngôn luận”.

Chúng con đã chế diễu các giá trị
do ông bà tổ tiên thiết lập từ ngàn xưa
và gọi đó là “Tiến bộ”.

Lạy Chúa, Chúa thấu suốt lòng chúng con,
xin hãy thanh tẩy chúng con
và giải thoát chúng con khỏi tội lỗi. Amen !

 

Đã có phản ứng tức thời…
Một nghị sĩ rời phòng họp trong lúc cầu nguyện.
Nhiều vị khác chỉ trích lời nguyện của mục sư là “một thông điệp bất khoan dung”.

Nhưng trong sáu tuần sau đó,
Hội Thánh nơi mục sư Wright làm việc, đã nhận hơn 5.000 cuộc điện thoại,
chỉ có 47 cuộc tỏ ý chống lại lời lẽ của vị mục sư.

Hiện nay, từ khắp nơi trên thế giới,
đã gửi thư ngỏ ý muốn xin lời nguyện trên …

Với sự trợ giúp của Chúa, xin cho lời nguyện này
được truyền đi cho mọi dân tộc.
Xin cho lòng chúng ta ao ước
được trở nên “một dân sống trong ân nghĩa Chúa”.


Trả lời