Lưu niệm 50 năm tu viện Anbêtô

Lưu niệm 50 năm tu viện Anbêtô

“50 năm Đồng Hành trong sứ vụ”

Lưu niệm 50 năm tu viện Anbêtô

Nhân dịp 50 năm, tu viện thánh Anbêtô có thực hiện một tập kỷ yếu. Tập sách đã được nhiều người dành cho tình cảm đặc biệt đến nỗi không thể đủ sách cho mọi người.

Để đáp ứng nhu cầu của cộng đoàn, và đặc biệt những người ở xa chúng tôi không thể chuyển sách đến, xin được đưa cuốn Kỷ Yếu “50 năm đồng hành với sứ vụ” lên mạng của giáo xứ.

Chúng tôi chọn cách trình bày hai trang một giống như sách đang mở, và dựng thành slides show theo powerpoint để độc giả có thể mở full screen, xin click để chuyển qua trang sau.

Chân thành cảm ơn
Ban Biên Tập.

 

 

“50 năm Đồng Hành trong sứ vụ”

Phần I : Trang bìa 1 đến trang 55

Phần II : Trang 56 đến trang bìa 2

Lưu niệm 50 năm tu viện Anbêtô

 

Trả lời