Tranh Biểu Tượng

Tranh Biểu Tượng

Xem slides xin click tại đây

Tranh Biểu Tượng

 

Xin giới thiệu bộ tranh của một danh họa người Mehicô, đó là Octavio Ocampo.

Những bức tranh của ông thuộc khá nhiều đề tài : tôn giáo, văn hóa và những nhân vật nổi tiếng trên thế giới.

Để thưởng thức mỗi bức tranh, chúng ta sẽ được xem với hai khoảng cách khác nhau : nhìn gần và nhìn xa.

Nhìn xa ta thấy một hình nào đó, nhưng khi nhìn gần ta thấy hình trên do nhiều nhân vật, chim muông, bông hoa ghép lại.

Xin mời quý độc giả thưởng thức.

 

 

 

 

 

Trả lời