Khai Mạc Triển Lãm “Thày và Trò”

Giáo Xứ Đa Minh Ba Chuông

Khai Mạc Triển Lãm “Thày và Trò”

Khai Mạc Triển Lãm “Thày và Trò”THƯ MỜI

Trân trọng kính mời quý ông bà, anh chị em

Đến tham dự buổi khai mạc triển lãm “mừng năm Thánh Phaolô”,

với chủ đề “THÀY VÀ TRÒ”

dưới sự chủ tọa của Cha Giám tỉnh Đaminh Việt Nam Giuse Ngô Sĩ Đình OP

vào lúc 9h30, ngày 14 tháng 06 năm 2009 tại Trung Tâm Mục Vụ Nhà Thờ Đa Minh – Ba Chuông

Triển lãm kéo dài cho đến ngày 24 tháng 06 năm 2009

Trân trọng kính mời !

Trung Tâm Mục Vụ
BAN MỸ THUẬT ĐA MINH

 

Trả lời