Slides mới về chuyến đi Cao Nguyên

Slides mới về chuyến đi Cao Nguyên

Xem slides xin click tại đây

Chúng tôi mới nhận được slides mới về chuyến đi cao nguyên, của gia đình Truyền Tin và Các Bà Mẹ Công Giáo thực hiện tháng 05.2009, do Video Đinh Minh Triệu thực hiện, với nhạc nền tây nguyên : Bơnia “Bài ca tạ ơn”.

Soạn giả là người tham gia chuyến đi và đã rất công phu chọn lựa các hình ảnh ấn tượng với những thông tin phong phú và chính xác.

Xin chân thành cảm ơn anh Minh Triệu và xin giới thiệu với độc giả.

Slides mới về chuyến đi Cao Nguyên

 

Trả lời