Clip: Giá Trị Phụ Nữ

 

GIÁ TRỊ PHỤ NỮ

Xem slides xin click tại đây

Clip: Giá Trị Phụ Nữ

Ngày nay người ta nói nhiều về nam nữ bình quyền.

Nhưng ít người biết rằng điều đó được nói trong Thánh Kinh từ thưở ban đầu qua việc Thượng đế sáng tạo Ađam Eva… Để cả hai biết sống yêu thương trong sự tôn trọng lẫn nhau.

Ý thức điều đó sẽ giúp nhiều đức ông chồng thay đổi cách cư xử với người bạn đời của mình.

Bởi vì ai cũng biết : Thiên Chúa đã nối kết họ nên một. Họ không còn là hai nữa mà chỉ là một xương một thịt.

[youtube]PZ30ZcNC_VU[/youtube]

 

Trả lời