Tiễn Biệt Người Tôi Trung Thiên Chúa

 

TIỄN BIỆT NGƯỜI TÔI TRUNG CỦA CHÚA

Trần Bình op


Tiễn Biệt Người Tôi Trung Thiên ChúaSáng thứ tư ngày 21.04.2009, hầu như tất cả các thành viên trong Tỉnh dòng Đaminh Việt Nam, đã về đền thánh Martinô – Hố Nai để cùng cử hành nghi thức tiễn biệt và dâng thánh lễ cuối cùng tiễn đưa cha Đaminh Nguyễn Văn Hộ ra đất thánh của tu viện.

Đúng 8 giờ, trong sự hiện diện đông đủ của gia đình Đaminh, cha Bề trên Giám tỉnh đã chủ sự nghi thức tiễn biệt. Được sự uỷ nhiệm của ban tổ chức, cha Giuse Phạm Hưng Thịnh đã thay mặt anh em nói lên lời tiễn biệt với cha cố Đaminh. Sau ít lời chia sẻ tâm tình, cha Giuse đã phó thác tất cả mọi thành phần trong Tỉnh dòng cho cha cố; đặc biệt là tu viện và giáo xứ Ba Chuông, nơi cha Đaminh đã dành phần lớn thời gian hoạt động phục vụ tại đây. Sau nghi thức tiễn biệt là thánh lễ đưa chân cha cố.

Trước thánh lễ, Đức Giám mục giáo phận Xuân Lộc cùng cha thư ký đã thân hành đến thắp nhang kính viếng trước linh cữu của cha Đaminh. Nghĩa cử này nói lên tình hiệp thông thâm sâu của Dòng và giáo phận trong nhiều năm qua.


Tiễn Biệt Người Tôi Trung Thiên Chúa

 

Đúng 8giờ30, cha Giám tỉnh cùng đoàn đồng tế bắt đầu tiến vào nhà nguyện trong lời hát tiến vào đền thánh. Các bài đọc phụng vụ hôm nay xoay quanh ý tưởng chính về “Người Tôi Trung”, người đầy tớ trung tín và “thừa tác viên của Thiên Chúa.” (2Cr 6, 4). Dựa vào những ý tưởng nền tảng này, cha Fx. Đào Trung Hiệu đã mời gọi cộng đoàn nhớ đến chính đức Kitô là Người Tôi Trung của Chúa Cha, đấng đã nêu gương cho chúng ta về việc đón nhận và thi hành ý muốn của Cha trên trời.

Để minh hoạ cho bài diễn giảng, cha Fx. đã dùng hình ảnh anh lính tại thành phố Pompeius bị vùi dập do núi lửa Vésuse phun trào, qua đó cha dẫn mọi người nhớ đến cha cố Đaminh qua hai điểm chính yếu : trung tín và trung thành.

– Là người trung tín trong công việc : cha Đaminh không bao giờ sai hẹn với bấy cứ ai hay bất cứ việc gì. Mọi công tác dù lớn bé, sang hèn đều được cha thực hiện cách chu đáo và đầy trách nhiệm

– Là người trung thành : cha luôn luôn thực thi công việc người tu sĩ cách triệt để. Chính sự cẩn thủ tuân giữ kỷ luật mà cha có biệt danh là ‘boong’, nghĩa là người chính xác trong công việc. Ngài luôn rõ ràng từ việc soạn bài giảng cho đến việc nghiên cứu suy tư hay điều hành tu viện, giáo xứ.

Trước phép lành, cha Bề trên Giám tỉnh đã thay mặt Tỉnh dòng gửi lời cám ơn đến các linh mục đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho cha Đaminh, những người đã cùng đồng hành với cha trong những ngày cha đau bệnh, cũng như tất cả mọi người đã âm thầm cầu nguyện cho cha.


Tiễn Biệt Người Tôi Trung Thiên Chúa

 

Sau thánh lễ, mọi người cùng tiễn cha đến nơi an nghỉ cuối cùng. Cha bề trên tu viện Martinô Fx. Nguyễn Đức Đạt đã cử hành nghi thức cuối cùng tại nghĩa trang tu viện.

Trong thành phần giáo dân đưa tiễn, có khá nhiều giáo dân Ba Chuông, các anh chị em tín hữu nơi cha Đaminh đã đồng hành với họ đến 24 năm trong vai trò mục tử.

 


 

Trả lời