Giáo xứ đi Đàng Thánh Giá Tuần Thánh 2016

+ Xem video

+ Clips audio đầy đủ

Hôm nay thứ Bảy Tuần Thánh, vào lúc 16 giờ 30 ngày 26.3.2016, giáo xứ Thánh Đa Minh – Ba Chuông suy niệm Đàng Thánh Giá để chiêm ngắm Lòng Chúa Thương Xót của Chúa, một Tình Yêu đến kỳ cùng, Tình Yêu nâng con người trỗi dậy và cho họ được sống.

Giáo xứ đi Đàng Thánh Giá Tuần Thánh 2016

Cha Quản đốc Vinhsơn Nguyễn Thành Tín, OP chủ sự Nghi thức dẫn đoàn rước, cùng với quý cha, quý thầy trong Tu viện Alberto, quý seour Cộng đoàn Mông Triệu, quý ông Tông đồ cùng giáo dân trong và ngoài xứ đến tham dự để chúng ta cùng đi chặng đàng Thánh giá – Đàng Thương xót – Đàng dẫn đến sự sống.

Giáo xứ đi Đàng Thánh Giá Tuần Thánh 2016

Giáo xứ đi Đàng Thánh Giá Tuần Thánh 2016

Lạy Chúa Giêsu, nhờ cái chết của Ngài mà toàn thể loài người chúng con được hưởng nhờ ơn cứu độ, nguồn mạch mọi phúc lành và mọi ân sủng. Xin giúp chúng con luôn biết nhìn lên thánh giá Chúa để thấy được sự chiến thắng của Chúa đối với cái chết, để mỗi người chúng con hầu quyết tâm chiến đấu mà xua trừ tội lỗi.

Xin cho chúng con biết luôn gắn bó với cuộc khổ nạn của Chúa để cũng được hưởng niềm vui muôn đời của sự sống lại. Xin cho đàng Thánh giá hôm nay chúng con đi trở thành đường Thương Xót trong cuộc đời chúng con.

Maria PT

Giáo xứ đi Đàng Thánh Giá Tuần Thánh 2016

Giáo xứ đi Đàng Thánh Giá Tuần Thánh 2016

Giáo xứ đi Đàng Thánh Giá Tuần Thánh 2016

Giáo xứ đi Đàng Thánh Giá Tuần Thánh 2016

Giáo xứ đi Đàng Thánh Giá Tuần Thánh 2016

Giáo xứ đi Đàng Thánh Giá Tuần Thánh 2016

Giáo xứ đi Đàng Thánh Giá Tuần Thánh 2016

Xem thêm hình ảnh