Home / Thông tin / Tu viện và giáo xứ với Tỉnh Hội Đaminh

Tu viện và giáo xứ với Tỉnh Hội Đaminh

 

Tu viện Anbêtô và giáo xứ Đaminh
Với Tỉnh Hội 2011


Tỉnh hội đã kết thúc được một tuần. Đối với tu viện thánh Anbêtô và giáo xứ Đaminh đây là một sự kiện đáng ghi nhớ. Và đây cũng là lúc cần thiết để nhìn lại tổng quát những sự kiện chính, cũng như ghi nhận sự đóng góp của nhiều người.

Thực ra trong tổng số 11 tỉnh hội, thì đây là tỉnh hội thứ tư diễn ra tại tu viện thánh Anbêtô. Trước đây đã có ba tỉnh hội được tổ chức tại đây vào các năm 1981, năm 1985 và năm 1990.

Tuy nhiên do hoàn cảnh xây dựng thánh đường, sau 21 năm tu viện mới có lại vinh dự này, và được đón tiếp số nghị huynh đông kỷ lục so với quá khứ.

 

Để dễ nhìn lại toàn thể, xin tổng hợp các bài viết liên quan.

+ Thánh lễ khai mạc Tỉnh hội 2011

+ Clips hình và bài giảng Thánh lễ khai mạc Tỉnh hội

+ Một thoáng Tỉnh hội 2011

 

 

+ Chung Vui Ngày Ân Phúc Với Tỉnh Dòng Đaminh Việt Nam

+ Clips hình và bài giảng Lễ Tạ Ơn Bế Mạc Tỉnh Hội

+ Video : Lễ Tạ Ơn Bế Mạc Tỉnh Hội 2011

+ Tỉnh hội trên trang web Dòng Đaminh

 

Để thực hiện được điều này phải ghi nhận sự đóng góp của rất nhiều người. Việc chuẩn bị phòng nghỉ, phòng họp, phòng sinh hoạt, nhà nguyện đã phải kéo dài đến hơn hai tháng. Cha quản lý Trần Bình Tiên, quý cha quý thày trong tu viện, các anh Nghiên, Việt, Đức, Tấn, Chính … các nhóm thợ hồ, thợ mộc, thợ sắt, ban hậu cần, nhiều thành viên trong hội đồng mục vụ … đã có những đóng góp rất nhiệt tình.

 

 

Ngoài ra sự tham gia tích cực của Ban tông đồ, Ban lễ sinh, Huynh đoàn Đaminh, Các Bà Mẹ … đã đem lại cho những ngày khai mạc và kết thúc nhiều mầu sắc ấm cúng và dễ thương. Cũng phải nói thêm, các đoàn thể và ca đoàn giáo xứ, trong hai tuần này, đã nhường Trung tâm Mục vụ cho đại hội, phải tự xoay xở tìm chỗ sinh hoạt cho mình.

Xin chân thành ghi nhận tất cả những nỗ lực và những tấm lòng yêu thương. Xin Chúa trả công bội hậu cho quý vị.

Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu OP,
Tu viện trưởng & Chánh xứ.