Giáo xứ Hiệp thông niềm vui với Dòng Đaminh

 

 

Giáo xứ Hiệp thông niềm vui với Dòng Đaminh


Giáo xứ Hiệp thông niềm vui với Dòng ĐaminhSáng thứ Bảy 11.06.2011, cộng đoàn Giáo xứ Đaminh Ba Chuông đã được hân hạnh hiệp thông với quý cha quý thày trong tỉnh dòng Đaminh và tu viện thánh Anbêtô, dâng thánh lễ Kính Chúa Thánh Thần, khai mạc TH. Quý thầy học viện Gò Vấp cũng đến chung lời ca tiếng hát trong phụng vụ Thánh lễ.

Về phía giáo xứ hôm nay, có sự hiện diện của Hội đồng Mục vụ, Ban tông đồ, các nữ tu Đaminh, đại diện các đoàn thể trong đó đặc biệt là Huynh đoàn Đaminh, Các Bà Mẹ Công Giáo và Ban Lễ sinh.

 

Giáo xứ Hiệp thông niềm vui với Dòng Đaminh

Khởi sự thánh lễ, Cha Bề trên chánh xứ Đaminh chủ tế đã giải thích nghi thức cung nghinh linh ảnh Các Thánh Tử Đạo Hải Dương, nhân dịp 150 năm các ngài làm chứng cho đức tin, gắn với ước muốn của Dòng hôm nay, tiếp bước cha anh dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần.

 

Giáo xứ Hiệp thông niềm vui với Dòng Đaminh

Trong bài chia sẻ, ngài nhấn mạnh Thánh Thần mà chúng ta cẩu khẩn là Thánh Thần Chân Lý của Đức Kitô, Thánh thần sức mạnh đã biến đổi các tông đồ, Thánh Thần thể hiện qua những đặc sủng khác biệt trong truyền thống Dòng Đaminh, và Thánh Thần dẫn đưa các tu sĩ Dòng trong lịch sử truyền giáo trên đất Việt. Trong đó, cha nêu bật lên chân dung các Chứng Nhân Đức Tin tại Hải Dương : hai thánh giám mục Hermosilla Liêm, Valentino Vinh, thánh Almato Bình, và thánh Nguyễn Duy Khang.

 

Giáo xứ Hiệp thông niềm vui với Dòng Đaminh

Trong phần kết thúc bài giảng cha nói : “Tiếp nối con đường của các vị tiền bối, chúng ta có trách nhiệm khám phá những dấu chỉ của thời đại, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Thời nào có thách đố của thời đó. Nhưng con đường mà Thánh Thần dẫn dắt chúng ta đi, mãi mãi là con đường của Đức Kitô, con đường sứ vụ Lời cứu độ, con đường hiệp thông huynh đệ, con đường dấn thân hết mình phục vụ cho Chân Lý, và con đường chu toàn Thiên Ý”. (Xc. Rm 8, 26-27)

 

Giáo xứ Hiệp thông niềm vui với Dòng Đaminh

Click để xem hình lớn

Giáo xứ xin được hiệp thông và chúc mừng niềm vui hội ngộ của quý cha quý thầy trong Tỉnh Dòng, đặc biệt cha bề trên giám tỉnh Giuse Ngô Sỹ Đình. Nguyện Chúa Thánh Thần ban tràn muôn ơn, để Dòng Đaminh có thể tiếp tục đóng góp cho Giáo hội những vị mục tử tài đức, và hoàn thành sứ vụ Chúa trao trên cánh đồng truyền giáo hôm nay.