Bế mạc Tỉnh hội 25.06.2011

 

 

Clips hình Lễ Tạ Ơn của Tỉnh Dòng

Bài giảng trong thánh lễ :

/th2011_giamtinh

 

Bế mạc Tỉnh hội 25.06.2011Trong khi chờ đợi bài viết, xin gửi đến cộng đoàn hình ảnh Thánh lễ Tạ ơn của Tỉnh Dòng tại thánh đường giáo xứ Đaminh ngày 25.06.2011.

Buổi lễ có hai phần :

Trước tiên là nghi thức Tuyên xưng đức tin nhiệm khóa mới của cha Giám tỉnh Giuse Ngô Sĩ Đình.

Sau đó là thánh lễ tạ ơn của tỉnh dòng, do cha Giám tỉnh chủ sự

Tham dự thánh lễ sáng nay có đại diện các Hội dòng nữ, Đan viện, Tu hội, Huynh đoàn và Huynh đệ Đaminh. Giáo xứ Đaminh có sự hiện diện của toàn ban Hội đồng mục vụ, Ban tông đồ, Huynh đoàn Đaminh, Các Bà Mẹ Công giáo, và đại diện các đoàn thể.

 

The YouTube ID of <span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: navy;">216OSFcjvp8</span> is invalid.

 

Bế mạc Tỉnh hội 25.06.2011

Bấm để xem hình lớn