Thánh lễ khai mạc Tỉnh hội 11.06.2011

 

Clips : Thánh lễ khai mạc của tỉnh dòng

Bài giảng : /khaimacTH2011 _giang

 

Thánh lễ khai mạc Tỉnh hội 11.06.2011Như tin đã đưa, cộng đoàn Giáo xứ Đaminh Ba Chuông đã được hân hạnh hiệp thông với quý cha quý thày trong tỉnh dòng Đaminh và tu viện thánh Anbêtô, dâng thánh lễ Khai mạc khẩn nài ân sủng Chúa Thánh Thần, sáng thứ Bảy ngày 11.06.2011.

Trong tâm tình hiệp thông với niềm vui của tỉnh dòng, xin gửi đến cộng đoàn clips hình và bài giảng của cha Bề trên chánh xứ Phanxicô X. Đào Trung Hiệu, với chủ đề : “Tiếp bước cha anh dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần” trong thánh lễ trên. Phần nhạc nền do quý thày học viện hát trong đầu lễ và đáp ca.

 

Clips hình
với lời đầu thánh lễ và kết bài giảng

The YouTube ID of <span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: navy;">huvbmj9Foe0</span> is invalid.

 

Thánh lễ khai mạc Tỉnh hội 11.06.2011

Các cha đồng tế : Xin click để coi hình lớn