Home / Thông tin / Ca Đoàn Chúa Hài Đồng

Ca Đoàn Chúa Hài Đồng

.
.
CA ĐOÀN CHÚA HÀI ĐỒNG
 
I. Tổng quát

Ca đoàn Chúa Hài Đồng thành lập năm 1980
do Cha Giacôbê Phạm Văn Phượng , mới đầu để hát các lễ Thiếu nhi.

 

Ngày truyền thống

 

Ngày truyền Thống là ngày Lễ Giáng Sinh (chiều 25-12)

Số ca viên hiện tại : 46

Địa chỉ mail của ca đoàn: cdchuahaidong@yahoo.com.vn

Facebook: https://www.facebook.com/cadoanchuahaidong/

Địa chỉ blog của ca đoàn:  http://cdchuahaidonggxdaminhbachuong.blogspot.com/

 

II. BAN ĐIỀU HÀNH : 2018

Ca trưởng : Martino Đỗ Phúc Hải

 Tel : 0903302370

Địa chỉ : 375/10 Nguyễn Trọng Tuyển F.1 Q. TB

Đoàn trưởng : Maria Đặng Thị Mỹ Hạnh

Tel : 0903340414

Địa chỉ : 420/13 Huỳnh Văn Bánh F.14, Q. PN

Đoàn Phó : Martha Đoàn Lê Thảo Uyên

Tel : 0904798930

Địa chỉ : 244/14 Huỳnh Văn Bánh F.11, Q. PN

Thủ quỹ : Theresa Lê Mỹ Phụng

Tel : 09033750323

Địa chỉ : 244/14 Huỳnh Văn Bánh F.11, Q. PN

Viếng Mẹ Fatima vào tháng 5 & 10 hằng năm

III. Hoạt động

Tập hát hàng tuần : thứ 4 và thứ 6.

Tập hát vào tối thứ hai cho các Lễ lớn và ngoại lịch.

Phục vụ lễ 17g30 chiều thứ sáu và lễ 7g30 chúa nhật;

 

Sinh hoạt hè