Video: Thánh lễ Thêm Sức 2013 (trích đoạn)

 

Video: Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức 2013

 

Video: Thánh lễ Thêm Sức 2013 (trích đoạn)Trong bài giảng, Đức Cha đã nhắn nhủ các Ấu nhi lần đầu tiên đến Bàn Tiệc Thánh ý thức và sống xứng đáng với vinh dự đón rước Chúa; và dẫn chứng một số hình ảnh của Chúa Thánh Thần hoạt động trong cuộc sống. Khi hiện diện, Chúa Thánh Thần sẽ canh tân, thánh hóa và đốt lên lửa yêu mến để ơn cứu độ của Chúa ngày một được tỏ hiện sống động, và đem lại tình bác ái cho mọi người.

Sau bài giảng là nghi thức ban Bí Tích Thêm Sức. Các em đứng, lần lượt châm nến từ Anh Chị Huynh Trưởng Phân Đoàn Ấu 3 và Thiếu 3 được nhận lửa từ Thầy Phó Tế thắp lại cho Thiếu Nhi, Phân Đoàn Ấu 3 và Thiếu 3 trong nghiêm trang và trật tự. Các em cùng với cộng đòan đã cùng tuyên xưng lại đức tin khi các em lãnh bí tích rửa tội. (trích Bản tin)

Video: Thánh lễ Thêm Sức 2013 (trích đoạn)