Video: Thánh lễ khấn lần đầu trong dòng Đa Minh 2015

Video: Thánh lễ khấn lần đầu trong dòng Đa Minh 2015Sáng 13.8.2015, 20 tập sinh Dòng Đa Minh Việt Nam đã tuyên khấn lời khấn đầu tiên sau khi kết thúc một năm tập trọn theo hiến pháp Dòng.

Thánh lễ bắt đầu từ 6g sáng, với sự chủ tế của cha Giuse Nguyễn Đức Hoà, Giám tỉnh Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam, và đông đảo quý cha quý thầy từ khắp mọi miền đất nước trở về, cùng thân nhân, bạn hữu các tân khấn sinh… Nguyện đường Đền Thánh Martino (Hố Nai) không đủ chỗ cho mọi người cùng tham dự, nên anh em phải ngược xuôi bố trí thêm ghế trên các hành lang và sân đền….(trích Bản tin)