Video: Mừng kính thánh cả Giuse 20.3.2017

 

Video: Mừng kính thánh cả Giuse 20.3.2017Chia sẻ với cộng đoàn trong bài Phúc Âm hôm nay, cha chủ tế đã cho chúng ta thấy rằng: Cuộc đời của thánh Giuse được ẩn khuất trong ánh sáng của Mặt Trời Công Chính. Giống như tổ phụ Abraham, thánh nhân được gọi là công chính nhờ lòng tin.

Thật vậy dưới con mắt trần gian, thánh Giuse chỉ là một bác thợ mộc nghèo nàn, một con người trầm tư, ít nói. Nhưng trước mặt Thiên Chúa thánh Giuse là một người cha công chính. Ngài được Thiên Chúa tin tưởng yêu thương và trao phó trọng trách để bảo vệ kho tàng ơn cứu độ loài người đó là Đức Kitô con một Thiên Chúa và là bạn trăm năm của Đức trinh nữ Maria (trích Bản tin).