Video: Bánh Chưng nghĩa tình Xuân Mậu Tuất (2018)

 

Sáng thứ hai ngày 5 tháng 2 năm 2018 mặc dù với những bộn bề ngày cuối năm nhưng mọi người vẫn gác lại để đến nhà xứ chung tay gói bánh.

Để có một chiếc bánh trao tặng là tất cả những đóng góp, đồng lòng từ các cha, thầy và cộng đoàn. Xin tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con tinh thần phục vụ biết vì cái chung mà đồng lòng, xin tinh thần ấy luôn bền vững và được lan toả (trích Bản tin).