Home / Thông tin / Vài hình ảnh tĩnh tâm mùa vọng 2019 (ngày 01)

Vài hình ảnh tĩnh tâm mùa vọng 2019 (ngày 01)

 

Hình ảnh: Văn Đích