Thủ lãnh Hội Hiệp sĩ Malta qua đời

 

Thủ lãnh Hội Hiệp sĩ Malta qua đờiThủ lãnh Hội Hiệp sĩ Malta, thầy Giacomo Dalla Torre, đã qua đời tại một nhà thương Roma, trong đêm 29/4/2020 vừa qua vì trọng bệnh, hưởng thọ 76 tuổi (1944).

Thông cáo của Ban Lãnh đạo Hội Hiệp sĩ Malta cho biết: thầy Giacomo Dalla Torre đã bị bệnh không chữa nổi cách đây vài tháng. Theo điều 17 của Hiến Pháp, thầy Ruy Gonxalo do Valle, Phó Thủ lãnh, đã đảm nhận nhiệm vụ Nhiếp chính, cai quản Hội cho đến khi bầu vị thủ lãnh mới.

Thầy Giacomo sinh tại Roma, tốt nghiệp văn chương và triết học tại đại học La Sapienza, ở Roma, rồi chuyên về ngành khảo cổ học Kitô và lịch sử nghệ thuật, làm giáo sư Hy Lạp cổ điển tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana ở Roma. Thầy gia nhập Hội Hiệp sĩ Malta năm 1984 và khấn trọng năm 1993. Thầy được bầu làm thủ lãnh thứ 80 của hội này ngày 2 tháng 5 năm 2018.

Ngày nay, Hội Hiệp sĩ Malta là một tổ chức bác ái quốc tế hoạt động tại 120 quốc gia, với hơn 2.000 dự án trong lãnh vực y tế xã hội, nhiều nhà thương và bệnh xá. Hội có hơn 120.000 người thiện nguyện và nhân viên y tế. Hội cũng là một thực thể quốc tế, có quan hệ ngoại giao trên cấp đại sứ với 107 nước trên thế giới.

(Tổng hợp 29-4-2020)

G. Trần Đức Anh, O.P.