Thiếu Nhi Thánh Thể

 

THIẾU NHI THÁNH THỂ
(Tổng hợp tư liệu tổng quát và chi tiết)

Xin tổng hợp các tài liệu liên quan đến Đoàn thiếu nhi và các lớp Giáo lý Thiếu nhi trong đề mục “THIẾU NHI THÁNH THỂ”.

Dự kiến trong Đề mục này sẽ là Kho tư liệu Tổng Quát và Chi tiết, giới thiệu đầy đủ cho các Huynh trưởng, đoàn viên, và quý phụ huynh về : Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể, Xứ đoàn Đa minh Ba Chuông, Tổ chức, danh sách huynh trưởng, các bài hát phong trào, các tài liệu sinh hoạt … Hy vọng trong tương lai sẽ có thêm giáo trình, trò chơi và bài hát nữa.

Ước mong sự cộng tác của các huynh trưởng trong kho tư liệu này.


Phần Một :

Thông tin Sinh hoạt Đoàn Thiếu nhi tại giáo xứ

 

Thiếu Nhi Thánh Thể

Huynh trưởng niên khóa 2010-11

 

Phần Hai : Thiếu Nhi Thánh Thể giáo xứ Đaminh

1. Xứ đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Đaminh Ba Chuông
2. Sơ đồ tổ chức Xứ đoàn TNTT và các lớp Giáo lý
3. Hình ảnh lớp Ấu Nhi và Dự Ấu
4. Hình Ảnh Nghĩa sĩ và Thiếu Nhi
5. Ban Huấn Giáo – Giáo xứ Đaminh

6. Huynh Trưởng Đoàn Thiếu nhi Ba Chuông
7. Ban Đại diện Phụ huynh 


Thiếu Nhi Thánh Thể

 

Phần Ba : Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể

1. Lịch sử, mục đích, phương pháp Thiếu Nhi Thánh Thể
2. Thiếu nhi hành khúc – Nghi thức chào cờ
3. Ca ngành : Ấu – Thiếu – Nghĩa. Huynh trưởng, Đội trưởng
4. Bốn khẩu hiệu và Mười Điều Tâm Niệm
5. Một số bài ca phong trào thông dụng

Thiếu Nhi Thánh Thể