Thần học Tâm linh 17: Kinh nghiệm tâm linh nguyên khởi thời Tân ước – nơi các môn đệ của Đức Giêsu

 

 

https://youtu.be/scyRlSWb6XI