Ngày 18.02.2020: Lo lắng sự đời thái quá

 

Tin Mừng theo Thánh Mác cô: Mc 8:14-21

Các môn đệ quên đem bánh theo; trên thuyền, các ông chỉ có một chiếc bánh.  Người răn bảo các ông: “Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pharisêu và men Hêrôđê!”  Và các ông bàn tán với nhau về chuyện các ông không có bánh.

Biết thế, Người nói với các ông: “Sao anh em lại bàn tán về chuyện anh em không có bánh? Anh em chưa hiểu chưa thấu sao? Lòng anh em ngu muội thế! Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe ư? Anh em không nhớ sao:  khi Thầy bẻ năm chiếc bánh cho năm ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu thúng đầy mẩu bánh?” Các ông đáp: “Thưa được mười hai”. “Và khi Thầy bẻ bảy chiếc bánh cho bốn ngàn người ăn, và em đã thu lại được bao nhiêu giỏ đầy mẩu bánh? “Các ông nói: “Thưa được bảy”. Người bảo các ông: “Anh em chưa hiểu ư?”

LO LẮNG SỰ ĐỜI THÁI QUÁ

Lo lắng của các môn đệ dễ thấy đó cũng là những lo lắng thường nhật của con người thời nay. Thế tại sao Đức Giêsu lại có những lời trách cứ các ông vì những lo lắng đó?

Dấu lạ hoá bánh nuôi dân vẫn còn ghi dấu nơi các môn đệ, bằng chứng là các ông vẫn nhớ số người được no nê cùng với những mẩu bánh thừa. Từ số ít, Đức Giêsu đã hoá ra nhiều. Hôm nay, các môn đệ cũng ban tán và lo lắng vì số ít: các ông chỉ có một chiếc bánh, nhưng các ông lại quên rằng, trên thuyền còn có Đức Giêsu. Các ông còn chưa tin. Đó là lý do của lời trách mắn của Đức Giêsu.

Chúng ta cũng thế, lo lắng cho hiện tại và tương lai là bổn phận phải có, nhưng đức tin Kitô giáo không cho phép chúng ta loại trừ Đức Giêsu khỏi thực tế cuộc sống của chúng ta.

Những dấu lạ trước đó được nhắc lại để các môn đệ tin vào Người, thì cũng thế, những dấu lạ xảy ra trong cuộc đời chúng ta cũng là bằng chứng, rằng Thiên Chúa sẽ thực hiện cho chúng ta khi đúng thời đúng buổi Người muốn.

Trả lời