TH online 19: Sự cần thiết của Bí tích Thánh Tẩy

 

Thần học online:

Bí tích chuyên biệt

Bài 9: Sự cần thiết của Bí tích Thánh Tẩy

 

TH online 19: Sự cần thiết của Bí tích Thánh TẩyƠn cứu độ đến từ Đức Giêsu, đặc biệt qua cuộc khổ nạn và phục sinh của Người; do vậy, Hội thánh không ngừng rao giảng và cử hành bí tích Thánh Tẩy trong mầu nhiệm Vượt qua của Con Thiên Chúa làm người. Hội thánh xác tín rằng Thiên Chúa yêu thương và cứu độ mọi người, Thiên Chúa không tự nhốt mình trong các bí tích; tuy thế, chính Chúa Giêsu khẳng định bí tích Thánh Tẩy cần thiết để được cứu độ.[1] Chính vì vậy, Hội thánh vẫn không ngừng nói lên sự cần thiết phải cử hành bí tích Thánh Tẩy cho mọi người vì ơn cứu độ của họ, theo lệnh truyền của Đức Kitô: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép Rửa cho họ, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần.”[2]

Quả vậy, suốt dòng lịch sử, Hội thánh không bao giờ quên sứ mạng Chúa đã trao phó là loan báo Tin mừng cho muôn dân và cử hành bí tích Thánh Tẩy cho tất cả những ai tin để họ được ơn cứu rỗi. Hội thánh xác tín rằng “ngoài bí tích Thánh Tẩy, Hội thánh không có phương thế nào khác bảo đảm cho con người được hưởng hạnh phúc đời đời.”[3]

Hội thánh xác tín rằng phép Rửa là con đường do thánh ý Thiên Chúa ấn định để con người bước đi và đạt đến ơn cứu độ. Niềm xác tín này đặt nền trên chính lời dạy của Thầy Chí Thánh:

Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép Rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ.[4]

Trong Tin mừng Gioan, chúng ta cũng thấy lời xác quyết mạnh mẽ này:

Ông Nicôđêmô thưa: “Một người đã già rồi, làm sao có thể sinh ra được? Chẳng lẽ người đó có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai để sinh ra sao?” Đức Giêsu đáp: “Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí. Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt; cái bởi Thần Khí sinh ra là thần khí. Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói: các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên.”[5] (Trích Từ cạnh sườn bị đâm thâu, tr 157-159)

 

 

 


[1] Xc. Ga 3,5.

[2] Mt 28,19.

[3] GLHTCG, số 1257.

[4] Mc 16, 15-18.

[5] Ga 3, 4-7.