Quo Vadis, Domine (Thầy Đi Đâu ?)

Theo truyền thuyết, thời hoàng đế Nêrô bách hại, thánh Phêrô tìm cách bỏ thành phố Roma. Trên đường Appian, thánh nhân gặp Đức Giêsu và hỏi “Quo Vadis, Domine”. Chúa đã trả lời : “Thầy đi vào thành để chịu đóng đinh một lần nữa”. Hiểu ý Thày, thánh Phêrô quay trở lại thành phố Roma để đón nhận cái chết trên thập giá.  

 

 

Phim : Đường Thánh Giá tuần thánh 2010

    Đường Thánh Giá Thứ Bảy Tuần Thánh 2010   Xin gửi đến cộng đoàn clip video cuộc suy niệm 14 chặng Đường Thương Khó, buổi suy tôn thánh giá chiều thứ bảy tuần thánh, ngày 03.04.2010. Ngoài quý cha quý thày trong tu viện, còn có các nữ tu Đaminh và đông đảo[…]

Thánh Gioan Phaolô II : Cuộc đời giáo huấn

  Thánh Gioan Phaolô IICuộc đời và giáo huấn Trong những ngày này, toàn thể giáo hội đang hướng tâm hồn đến ngày 01.05.2011, ngày Đức Gioan Phaolô II được suy tôn chân phước. Xin giới thiệu với cộng đoàn phim “Cuộc đời và giáo huấn của Đức Gioan Phaolô II”. Phim được thực hiện năm[…]