Tấm áo choàng của Chúa

 

Phim tấm áo choàng của Chúa   

Tấm áo choàng của Chúa

Phim “Tấm Áo choàng của Chúa”
(The Robe)
Đạo diễn: Henry Koster
Diễn viên: Richard Burton – Jean Simmons

 

Bộ phim dựa trên chi tiết Kinh Thánh về việc những người lính La Mã, trong cuộc khổ nạn của Đức Giêsu đã rút thăm được tấm áo của Đức Giêsu (Ga 19, 23).

Chính viên lãnh binh đứng đầu nhóm hành quyết đã trúng thăm. nhưng những hiện tượng lạ khi Chúa chết, nghe lời Ngài nói tha thứ và tấm áo… đã làm viên lãnh binh ấy bị tác động và biến đổi ….

Tập I : 

Tập II :

Demetrius và các đấu sĩ (Tấm áo choàng của Chúa – phần II)

Từ được tác động đến thắc mắc, đi tìm tòi… người lính có được tấm áo choàng ấy của Chúa, dần dần hiểu biết hơn về ông Giêsu mà chính anh đã đóng đinh. Anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi chứng kiến mẫu gương sống tuyệt vời của những kẻ tin vào đức Giêsu và … anh đã trở thành một kitô hữu.

Còn hơn thế nữa, anh đã làm chứng cho Thày Giêsu của anh trước triều đình và hoàng đế La Mã. Anh hân hoan bước ra pháp trường để làm chứng cho niềm tin ấy.

.


Trả lời