Cuộc Đời Chúa Cứu Thế (theo Luca)

 

 

Cuộc Đời Chúa Cứu Thế

 

Cuộc Đời Chúa Cứu Thế (theo Luca)

Mỗi quyển Tin Mừng nhìn ra một nét riêng biệt nơi Chúa Giêsu chịu nạn chịu chết. Raymond E. Brown đã tóm tắt rất súc tích như sau :

– Chúa Giêsu chịu nạn trong Tin Mừng Matthêu và Marcô là một Thiên Chúa “gục đầu” vì đau khổ và bị bỏ rơi.

– Chúa Giêsu chịu nạn trong Tin Mừng Gioan là một “Vị Vua đang ngự trên ngai”.

– Chúa Giêsu chịu nạn trong Tin Mừng Luca là một Thiên Chúa nhân từ đang “mở rộng vòng tay” đón tiếp các tội nhân.

Như thế, nhân từ là nét nổi bật nhất về Chúa Giêsu trong bài tường thuật của Luca : Ngài đã chữa lành tai người đầy tớ của Vị Thượng Tế, Ngài đưa mắt nhìn Phêrô ngay sau khi ông này chối Ngài nhờ đó làm cho ông sám hối, Ngài dừng lại an ủi những phụ nữ khóc thương Ngài, và Ngài hứa ban thiên đàng cho người trộm lành v.v.

Cuộc đời Đức Giêsu, qua biến cố giáng sinh, cuộc sống, cái chết, và sự phục sinh chứng tỏ Ngài là Con Thiên Chúa, và là Đấng Cứu Thế. Chính Ngài đã khẳng định : “Thầy là đường là sự thật và là sự sống, ai theo Thầy sẽ được sống muôn đời”.

Hôm nay Chúa Giêsu vẫn sống, Ngài muốn bước vào đời sống bạn, tha tội cho bạn và giúp bạn sống một cuộc đời phong phú.

 

[youtube]BjI1qbPoMnA[/youtube]


 

Trả lời