Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Nghe giảng - Sống Lời Chúa / NĂM B / GIẢNG LỄ 2015 / Nghe giảng lễ Thánh Tâm Chúa (2009 – 2019)

Nghe giảng lễ Thánh Tâm Chúa (2009 – 2019)

 

 Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Gioan (19,31-37)

Hôm đó là ngày áp lễ Vượt Qua, người Do-thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày sa-bát, mà ngày sa-bát đó lại là ngày lễ lớn. Vì thế họ xin ông Phi-la-tô cho đánh giập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống. 32 Quân lính đến, đánh giập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Đức Giê-su. 33 Khi đến gần Đức Giê-su và thấy Người đã chết, họ không đánh giập ống chân Người. 34 Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra. 35 Người xem thấy việc này đã làm chứng, và lời chứng của người ấy xác thực ; và người ấy biết mình nói sự thật để cho cả anh em nữa cũng tin. 36 Các việc này đã xảy ra để ứng nghiệm lời Kinh Thánh : Không một khúc xương nào của Người sẽ bị đánh giập. 37 Lại có lời Kinh Thánh khác : Họ sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu.

Năm 2019

Lễ 5g00: Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lễ 6g15: Lm Gioan B. Lê Hoàng Huynh

Lễ 17g30: Lm Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam

Năm 2018

Lễ 05g00:

Lm. Giuse Đỗ Tuấn Linh [Download]

Lễ 17g30:

Lm. Giuse Tôn Khánh Duy [Download]

Năm 2017

Lễ 5g00:

Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt [Download]

Lễ 6g00:

Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín [Download]

Năm 2016

Lễ 5g00:

Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thành Tín [Download]

Lễ 5g45:

Lm. Giuse Đỗ Tuấn Linh [Download]

Lễ 17g30:

 Lm. Gioan Nguyễn Thiên Minh [Download]

Năm 2015

Lễ 5g00:

Pt Giuse Nguyễn Văn Dũng [Download]

Lễ 5g45:

Lm Giuse Trần Văn Việt [Download]

Lễ 17g30:

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa [Download]

 Năm 2014:

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc [Download]

Năm 2013

Lễ 5g00:

Pt Giuse Trần Hưng Đạo [Download]

Lễ 17g30:

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc [Download]

 Năm 2011:

Lm Phanxi cô Đào Trung Hiệu [Download]

Năm 2009

Lễ 17g30 thứ sáu 19.06  :

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Khai mạc năm linh mục và trao các bí tích khai tâm

Lễ 17g30 ngày 21.06 :

Lm Đaminh Nguyễn Trinh Quang [Download]

Lễ 19g ngày 21.06 :
Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]