Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Nghe giảng - Sống Lời Chúa / NĂM A / GIẢNG LỄ 2014 / Nghe giảng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống (2009 – 2019)

Nghe giảng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống (2009 – 2019)

 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 20,19-23)

ctthan06Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giêsu đến, đứng

giữa các ông và nói : “Bình an cho anh em !”

Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông : “Bình an cho anh em ! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.”

Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo : “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha ; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”

 

Năm 2019

Lễ 15g00 thứ Bảy: Lm. Phêrô Lâm Phước Hùng

Lễ 5g00: Lm. Phêrô Lâm Phước Hùng

Lễ 16g00: Lm. Đaminh Lê Đức Thiện

Lễ 17g30: Lm. Phanxicô Xavie Đào Trung Hiệu

Lễ 19g00: Lm. Giuse Phạm Quốc Văn

Năm 2018

Lễ 17g30 thứ Bảy:

Lm. FX. Đào Trung Hiệu [Download]

Lễ 05g00:

Lm. Môrít Lục Vĩnh Phố [Download]

Lễ 06g15:

Lm. Giuse Lê Hoàng Thụy [Download]

Lễ 07g30:

Lm. FX. Đào Trung Hiệu [Download]

Lễ 16g00:

Lm. Giuse Tôn Khánh Duy [Download]

Lễ 17g30:

Lm. Giuse Đỗ Tuấn Linh [Download]

Lễ 19g00:

Lm. Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam [Download]

Năm 2017

Lễ 17g30 thứ Bảy (rửa tội Tân tòng):

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy [Download]

Lễ 5g00:

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy [Download]

Lễ 6g15:

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh [Download]

Lễ 17g30:

Lm Giuse Trần Hưng Đạo [Download]

Năm 2016

Lễ 17g30 thứ Bảy:

Lm Mô-rít Lục Vĩnh Phố [Download]

Lễ 5g00:

Lm Biển Đức Vương Thuật [Download]

Lễ 6g15:

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy [Download]

Lễ 7g30:

Lm Tôma Nguyễn Trường Tam [Download]

Lễ 17g30:

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh [Download]

Lễ 19g00:

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Năm 2015

Lễ 7g30:

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh [Download]

Lễ 16g00:

Pt Phaolô Nguyễn Hải Đăng [Download]

Lễ 17g30 : 

Lm Phanxicô Xaviê Đào Trung Hiệu [Download]

Lễ 19 giờ : 

Lm Vinh Sơn Phạm Xuân Hưng [Download]

+ Năm 2014

+ Năm 2013

+ Năm 2012

+ Năm 2011

+ Năm 2010

+ Năm 2009