Nghe giảng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống (2009 – 2022)

 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 20,19-23)

Nghe giảng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống (2009 - 2022)Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giêsu đến, đứng

giữa các ông và nói : “Bình an cho anh em !”

Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông : “Bình an cho anh em ! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.”

Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo : “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha ; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”

 

Năm 2022

Lễ 15g00 thứ Bảy: Lm Giuse Nguyễn Duy Linh

Lễ 6g15: Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu

Lễ 17g30: Lm Phê-rô Lâm Phước Hùng

Lễ 19g00: Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Năm 2021

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Phê-rô Lâm Phước Hùng

Lễ 6g15: Lm Giuse Phạm Hưng Thịnh

Lễ 17g30: Lm Giuse Tôn Khánh Duy

Lễ 19g30: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Năm 2020

Lễ 15g00 thứ Bảy: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 5g00: Lm Phê-rô Lâm Phước Hùng

Lễ 6g15: Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu

Lễ 7g30: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lễ 19g30: Lm Giuse Tôn Khánh Duy

Năm 2019

Lễ 15g00 thứ Bảy: Lm. Phêrô Lâm Phước Hùng

Lễ 5g00: Lm. Phêrô Lâm Phước Hùng

Lễ 16g00: Lm. Đaminh Lê Đức Thiện

Lễ 17g30: Lm. Phanxicô Xavie Đào Trung Hiệu

Lễ 19g00: Lm. Giuse Phạm Quốc Văn

Năm 2018

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm. FX. Đào Trung Hiệu

Lễ 05g00: Lm. Môrít Lục Vĩnh Phố

Lễ 06g15: Lm. Giuse Lê Hoàng Thụy

Lễ 07g30: Lm. FX. Đào Trung Hiệu

Lễ 16g00: Lm. Giuse Tôn Khánh Duy

Lễ 17g30: Lm. Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 19g00: Lm. Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam

Năm 2017

Lễ 17g30 thứ Bảy (rửa tội Tân tòng): Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lễ 5g00: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lễ 6g15: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 17g30: Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Năm 2016

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Mô-rít Lục Vĩnh Phố

Lễ 5g00: Lm Biển Đức Vương Thuật

Lễ 6g15: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lễ 7g30: Lm Tôma Nguyễn Trường Tam

Lễ 17g30: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 19g00: Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Năm 2015

Lễ 7g30: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 16g00: Pt Phaolô Nguyễn Hải Đăng

Lễ 17g30 : Lm Phanxicô Xaviê Đào Trung Hiệu

Lễ 19 giờ : Lm Vinh Sơn Phạm Xuân Hưng

+ Năm 2014

+ Năm 2013

+ Năm 2012

+ Năm 2011

+ Năm 2010

+ Năm 2009

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.