Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Nghe giảng - Sống Lời Chúa / NĂM C / GIẢNG LỄ 2013 / Nghe giảng Lễ Chúa Kitô Vua năm C (2010 – 2019)

Nghe giảng Lễ Chúa Kitô Vua năm C (2010 – 2019)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 23,35-43)

Dân chúng đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo : “Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Kitô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn !” Lính tráng cũng chế giễu Người. Chúng lại gần, đưa giấm cho Người uống và nói : “Nếu ông là vua dân Do-thái thì cứu lấy mình đi !” Phía trên đầu Người, có bản án viết : “Đây là vua người Do-thái.”

Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người : “Ông không phải là Đấng Ki-tô sao ? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với !” Nhưng tên kia mắng nó : “Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ ! Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái !”

Rồi anh ta thưa với Đức Giêsu : “Ông Giêsu ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi !” Và Người nói với anh ta : “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.”

Năm 2019

Lễ 6g15: Lm Đa Minh Lê Đức Thiện

Lễ 17g30: Lm Giuse Tôn Khánh Duy

Lễ 19g00: Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2016

Lễ 17g30 thứ Bảy:

Lm Vinhsơn Lương Hồng Phong [Download]

Lễ 5g00:

Lm Môrít Lục Vĩnh Phố [Download]

Lễ 6g15:

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy [Download]

Lễ 7g30:

Lm Tôma Nguyễn Trường Tam [Download]

Lễ 19g00:

Lm Giuse Trần Hưng Đạo [Download]

Năm 2013

Lễ 5 giờ :

Lm Giuse Trần Hưng Đạo [Download]

Lễ 6g15 :

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc [Download]

Lễ 7g30:

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh [Download]

Lễ 17g30 :

Lm Giuse Trần Văn Việt [Download]

Lễ 19 giờ :

Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng [Download]

Năm 2010

Lễ 17g30 thứ bảy :

Lm Đaminh Nguyễn Trinh Quang [Download]

Lễ 5 giờ :

Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn [Download]

Lễ 6g15 :

Lm Giuse Đinh Trọng Chính [Download]

Lễ 17g30 :

Lm Giuse Đỗ Trung Thành [Download]

Lễ 19 giờ :

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]